Ενημέρωση, Δελτία Τύπου|

Οι κάτοχοι τίτλου ιδιοκτησίας του Β’ αναδασμού Βασιλικών, για την καταχώρισή του στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης (Υποκατάστημα Καλαμαριάς, στον Φοίνικα), που έχει την αρμοδιότητα του πρώην Κτηματολογικού Γραφείου Βασιλικών, και για αποφυγή ταλαιπωρίας, πρέπει να συνυποβάλουν:

1.          Αίτηση με αναφορά στον νέο ΚΑΕΚ του τεμαχίου. Έντυπο της αίτησης και το ΚΑΕΚ παραλαμβάνονται από τον Δήμο.

2.          Περίληψη εγγραφής, σε κατάλληλο έντυπο, που παραλαμβάνεται από τον Δήμο. Επισημαίνεται ότι για τη συμπλήρωση αυτού του εντύπου, κατά πάσα πιθανότητα απαιτείται νομική βοήθεια.

3.          Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, που παραλαμβάνεται από το Κτηματολογικό Γραφείο με την υποβολή της αίτησης.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο