Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Έπειτα από τη χθεσινή ανάρτηση στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr του προσωρινού Πίνακα κατάταξης ανέργων στο πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα”, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης για 36.500 άτομα σε δήμους και περιφέρειες, καθώς και του προσωρινού πίνακα αποκλειομένων, ξεκινά πλέον η διαδικασία υποβολής των ενστάσεων.

Οι σχετικοί πίνακες έχουν ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΟΑΕΔΗ διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι: www.oaed.gr -> Προγράμματα κλειστά προς υποβολή αιτήσεων –> Αποτελέσματα -> Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:

– από το Μητρώο τους, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (eServices IIS) του ΟΑΕΔ, στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους ή

– από τον προσωρινό Πίνακα κατάταξης ανέργων με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον προσωρινό Πίνακα αποκλειομένων.

Αιτιολογημένες ενστάσεις (με τα τυχόν δικαιολογητικά συνημμένα) μπορούν να υποβληθούν από σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 11:00έως και την Τρίτη 28 Ιουλίου και ώρα 14:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο www.oaed.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική ένσταση, οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), μέχρι την Τρίτη 28 Ιουλίου και ώρα 14:00 προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις του αρμόδιου ΚΠΑ2, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη δημόσια πρόσκληση.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο