Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Τη δυνατότητα να ενταχθούν ως ωφελούμενοι ή να ανανεώσουν την εγγραφή τους στα προγράμματα παροχών των κοινωνικών δομών του δήμου Θέρμης έχουν από την 1η Σεπτεμβρίου όσοι κάτοικοι ή δημότες ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για εγγραφή ή επανεγγραφή στα νέα ετήσια προγράμματα παροχών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 (εκτός σαββατοκύριακου), στον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Στενημάχου 16, Θέρμη) από τις 9:00 π.μ. έως στις 13:00 μ.μ. κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού. Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, η χρήση μάσκας και γαντιών κατά την είσοδο στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι υποχρεωτική.

Οι κοινωνικές δομές του δήμου Θέρμης ανανεώνουν τις εγγραφές μία φορά το χρόνο, ενώ αιτήσεις δέχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Τα δικαιολογητικά αξιολογούνται από τους κοινωνικούς λειτουργούς και τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, με διατήρηση της ανωνυμίας και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Τα δικαιολογητικά επανεξετάζονται κάθε χρόνο. Η διαδικασία αυτή γίνεται συνήθως κάθε Σεπτέμβριο, όμως σε περιόδους κρίσης, όπως για παράδειγμα η πανδημία COVID19, μπορεί να επαναληφθεί. Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ μέσω ΚΕΑ δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι ενδιαφερόμενοι είναι:

1. Μια μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση ξένου υπηκόου απαιτείται αντίγραφο διαβατηρίου και άδειας διαμονής.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμός Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας (π.χ. ΔΕΗ,νερό κ.ά.) ή μισθωτήριο συμβόλαιο σε περίπτωση ενοικίασης.
5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2019.
6. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 έτους 2019.
7. Αντίγραφο περιουσιακής κατάστασης Ε9 του τρέχοντα έτους. Αν ο αιτών είναι παντρεμένος, τότε απαιτείται και το Ε9 του/της συζύγου.

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

1. Κάρτα ανεργίας και βεβαίωση ανεργίας (ΟΑΕΔ) του αιτούντα ή των μελών που διαμένουν μαζί του (π.χ. σύζυγος, παιδιά κ.ά.) εφόσον είναι άνεργοι. Αντίγραφο επιδότησης εφόσον είναι επιδοτούμενοι άνεργοι.
2. Γνωμάτευση ΚΕΠΑ εφόσον πρόκειται για ΑμεΑ.
3. Φωτοαντίγραφο εγκεκριμένης αίτησης ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης).
4. Διαζευκτήριο ή υπεύθυνη δήλωση διάστασης. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης που να αναγράφει την επιμέλεια των παιδιών και τη λήψη διατροφής.
5. Αντίγραφο Δανείου πρώτης κατοικίας εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος.
6. Αναγγελία πρόσληψης ή βεβαίωση εργοδότη όπου θα αναγράφεται ο μισθός, το ωράριο εργασίας και η χρονική διάρκεια της σύμβασης, εφόσον δεν φαίνονται τα εισοδήματα.
7. Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας για εγγραφή και στο Κοινωνικό Φαρμακείο.
8. Ιατρική γνωμάτευση εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
9. Σε περίπτωση φιλοξενίας ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εκκαθαριστικά σημειώματα και τα έντυπα Ε1 των μελών που φιλοξενεί ή φιλοξενείται. Αν τα μέλη αυτά δεν εργάζονται τότε θα προσκομίσουν και βεβαιώσεις ανεργίας. Αν ξεκίνησαν πρόσφατα να εργάζονται και δεν αναγράφονται τα εισοδήματα τους, τότε πρέπει να προσκομίσουν και αναγγελία πρόσληψης ή βεβαίωση εργοδότη όπου θα αναγράφεται ο μισθός, το ωράριο εργασίας και η χρονική διάρκεια της σύμβασης.

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο και ζητηθεί κατά περίπτωση.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο