ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ενημέρωση, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Ένα από τα σημαντικότερα έργα πνοής για το δήμο Θέρμης μπαίνει από σήμερα σε φάση υλοποίησης. Πρόκειται για την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, ένα έργο προϋπολογισμού περίπου επτά εκατομμυρίων ευρώ το οποίο θα υποδέχεται και θα επεξεργάζεται το σύνολο των αστικών λυμάτων, σχεδόν όλων των οικισμών του δήμου, εξαιρουμένων αυτών της δημοτικής ενότητας Μίκρας οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με την ΕΕΛ της ΕΥΑΘ. Η σχετική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία (ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.) υπογράφηκε σήμερα, στο δημαρχείο Θέρμης. Εκ μέρους του δήμου τη σύμβαση υπέγραψαν ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ως εκπρόσωπος του «φορέα κατασκευής του έργου», ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΘ Δαμιανός Ζελιλίδης, ως εκπρόσωπος του «κυρίου του έργου» και ο Γιώργος Παπαζήσης ως εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Η χρονική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 24 μήνες, περιλαμβανομένης και της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ. Το έργο χρηματοδοτείται ως προς τις επιλέξιμες δαπάνες από το Ταμείο Συνοχής και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ως προς τις μη επιλέξιμες δαπάνες από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Θέρμης.

Το έργο αφορά στη μελέτη-κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης, δυναμικότητας βιολογικής επεξεργασίας 30.000 ι.κ., με την τεχνολογία βιοαντιδραστήρα μεμβράνης (ΜΒR). Ειδικότερα, το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει:

– την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας

– την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού

– την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού

– τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης

– τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον ανάδοχο για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

Επίσης, η εργολαβία περιλαμβάνει και:

– την κατασκευή αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών στον αποδέκτη

– την αδειοδότηση διέλευσης των αγωγών διάθεσης

– την αδειοδότηση της ΕΕΛ (οικοδομική άδεια, άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας, φάκελος συμμόρφωσης ΑΕΠΟ).

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης κ. Παπαδόπουλος τονίζει ότι «η κατασκευή της νέας ΕΕΛ είναι από τα σημαντικότερα έργα υποδομής του δήμου καθώς θα καλύψει, όχι μόνο τις σημερινές, αλλά και τις μελλοντικές μας ανάγκες. Η νέα ΕΕΛ, σε πρώτη φάση θα καλύπτει τις ανάγκες περίπου 60.000 κατοίκων και μελλοντικά έως και 120.000. Συνεπώς, με το έργο αυτό, σε συνδυασμό και με την ολοκλήρωση των αποχετευτικών δικτύων, λύνουμε δια παντός το μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των αστικών λυμάτων για τις επόμενες δεκαετίες».


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο