Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις, Ενημέρωση, Χωρίς κατηγορία|

Ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος συμβουλευτικής για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο του έργου ACT SOCIAL «Δράσεις για την υποστήριξη και ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο».  Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου ατομικής συμβουλευτικής, όπου έγινε η παρουσίαση του προγράμματος στους ωφελούμενους, η καταγραφή των στόχων και η διερεύνηση της επιχειρηματικής ιδέας των ωφελούμενων, ο δεύτερος κύκλος αφορά στη συμβουλευτική σε ομάδες. Η κάθε ομάδα θα αποτελείται από τρεις Κοιν.Σ.Επ. ή εν δυνάμει επιχειρηματίες με σκοπό να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώσεις υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένου συμβούλου σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Βασικός στόχος είναι να αναπτυχθούν συνέργειες και να ενθαρρυνθεί η δημιουργία αποτελεσματικής δικτύωσης (net working) μεταξύ των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.)

Τέλος, μπορείτε να προμηθευτείτε δωρεάν από την Δομή Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Δήμου Θέρμης, στηΤαβάκη 28, Θέρμη ή να “κατεβάσετε” το συνοπτικό οδηγό χρηματοδοτικών μέσων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.Επ. στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Στη συνέχεια του έργου,  θα είναι διαθέσιμο  επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό υποστήριξης των επιχειρήσεων.

Οι παραπάνω δράσεις σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου ACT SOCIAL «ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level» με ακρωνύμιο ACT SOCIAL / «Δράσεις για την υποστήριξη και ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο» το οποίο χρηματοδοτείται από το προγράμμα Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο