Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

κουνουπια φωτο-1Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά ξεκίνησε φέτος το εκτεταμένο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών και άλλων ενοχλητικών εντόμων στο δήμο Θέρμης. Από τις αρχές Μαΐου ο δήμος εφαρμόζει πρόγραμμα καταπολέμησης, παράλληλα με αυτό το οποίο υλοποιείται από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το συμπληρωματικό πρόγραμμα κρίθηκε αναγκαίο προκειμένου να μην υπάρξει κανένας οικισμός του δήμου χωρίς την απαραίτητη προστασία, ενώ περιλαμβάνει και συμπληρωματικές δράσεις και παρεμβάσεις σε συγκεκριμένους οικισμούς και περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν ειδικά προβλήματα. Το συμπληρωματικό πρόγραμμα εστιάζει κυρίως στην καταπολέμηση των κουνουπιών αλλά και των ψύλλων σε περιοχές όπου υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες και έχουν κάνει κατά το πρόσφατο παρελθόν την εμφάνισή τους τα ενοχλητικά αυτά έντομα.
Στην Κεντρική Μακεδονία υλοποιείται έργο καταπολέμησης κουνουπιών με πρωτοβουλία της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το οποίο περιλαμβάνει δράσεις στο φυσικό και στο περιαστικό σύστημα όλων των οικισμών του δήμου, έως και δύο χιλιόμετρα πέριξ αυτών, καθώς και στις αστικές εστίες και εντός των ιδιοκτησιών σε έξι οικισμούς του δήμου και συγκεκριμένα σε Αγία Παρασκευή, Καρδία, Λακκιά, Μονοπήγαδο, Πλαγιάρι και Τρίλοφο.

Στις κτηνοτροφικές μονάδες
Πέρα, όμως, από το πρόγραμμα το οποίο υλοποιεί η περιφέρεια, ο δήμος Θέρμης σε συνεργασία με την εταιρεία Οικοανάπτυξη Α.Ε., εκπόνησε ένα συμπληρωματικό σχέδιο παρεμβάσεων εντός και εκτός οικισμών, προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερη η καταπολέμηση των ενοχλητικών εντόμων και να περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατόν οι οχλήσεις. Το συμπληρωματικό αυτό πρόγραμμα τέθηκε σε εφαρμογή ήδη από τις αρχές Μαΐου και περιλαμβάνει:
1. Δράσεις προνυμφοκτονίας κουνουπιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους στους οικισμούς Νέο Ρύσιο, Νέα Ραιδεστό, Ταγαράδες, Τριάδι, Βασιλικά, Λιβάδι, Σουρωτή, Περιστερά και Κάτω Σχολάρι. Στους οικισμούς αυτούς το πρόγραμμα της περιφέρειας δεν προβλέπει αστική καταπολέμηση (εφαρμογές προνυμφοκτονίας στις αστικές εστίες των ιδιοκτησιών). Σύμφωνα με το συμπληρωματικό πρόγραμμα του δήμου σε αυτούς τους οικισμούς ξεκίνησαν ήδη και θα γίνουν δύο καθολικές περιφορές κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, κατά τις οποίες θα ελεγχθούν οι αστικές εστίες (βόθροι, φρεάτια, υδατοσυλλογές και νεροκρατήματα κάθε τύπου, κ.λπ.) που αποτελούν τις συνήθεις εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών. Σε αυτά τα σημεία γίνονται εφαρμογές προνυμφοκτονίας με χρήση εγκεκριμένων προνυμφοκτόνων σκευασμάτων. Παράλληλα, γίνονται υποδείξεις στους κατοίκους για την ορθή διαχείριση του νερού προκειμένου να μην δημιουργούνται στάσιμα νερά που αποτελούν τις κυριότερες εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών.
2. Δράσεις καταπολέμησης ψύλλων σε χώρους συγκέντρωσης ζώων προληπτικά, καθώς και σε κοινόχρηστους ακάλυπτους χώρους εφόσον διαπιστωθεί παρουσία ψύλλων. Στο πλαίσιο αυτό γίνονται ψεκασμοί περιμετρικά των κτηνοτροφικών μονάδων που φιλοξενούνται στον δήμο και στις οποίες υπάρχει ιστορικό καταγραφής ψύλλων ή ακόμη και εντός των μονάδων στο βαθμό που υπάρχει αποδοχή από πλευράς κτηνοτρόφου. Έχουν ήδη καταγραφεί και έχουν ξεκινήσει ψεκασμοί σε εικοσιπέντε κτηνοτροφικές μονάδες. Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις αυτές θα συμβάλουν στον περιορισμό και άλλων εντόμων όπως και φλεβοτόμων (σκνίπες) που ευθύνονται για την μετάδοση του καταρροϊκού πυρετού.
3. Επίσης δράσεις καταπολέμησης ψύλλων θα πραγματοποιηθούν σε υπαίθριες εκτάσεις εντός ή πέριξ των οικισμών, μετά την διαπίστωση παρουσίας αυτών των εντόμων.
Έως τώρα έχουν ήδη γίνει ψεκασμοί στις ακόλουθες περιοχές: Στα φρεάτια της Θέρμη (δύο φορά, ανά 15 μέρες), περιαστικές ψεκαστικές εφαρμογές στον Ανθεμούντα, στα Βασιλικά (δύο φορές), στη Σουρωτή (δύο φορές), στον Άγιο Αντώνιο (τρεις φορές), στο Μονοπήγαδο (τρεις φορές), στο Νέο Ρύσιο (δύο φορές), στο έλος της Μίκρας και συγκεκριμένα στην περιοχή του αεροδρομίου (δύο φορές) και στον βιολογικό σταθμό της Θέρμης (τέσσερις φορές).
Σε όλες τις εστίες οι ψεκασμοί θα επαναλαμβάνονται ανά 15νθήμερο μέχρι και τις αρχές Σεπτέμβρη. Η παρέμβαση εστιάζεται στο πρώτο στάδιο ζωής του κουνουπιού, στο στάδιο της προνύμφης, όταν βρίσκεται μέσα στο νερό, πριν να προλάβουν δηλαδή να μετεξελιχθούν σε έντομα, οπότε η καταπολέμησή τους είναι δυσκολότερη καθώς απαιτούνται εκτεταμένοι ψεκασμοί.
Τόσο οι προτεινόμενες δράσεις προνυμφοκτονίας κουνουπιών όσο και αυτές για την καταπολέμηση ψύλλων πραγματοποιούνται με χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων, προβλεπόμενα στις σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Το κόστος αυτού του συμπληρωματικού προγράμματος το οποίο υλοποιεί ο δήμος, καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του και στην κατεύθυνση αναβάθμισης της ποιότητας της ζωής των κατοίκων, ανέρχεται στο ποσό των 18.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Οδηγίες προς τους δημότες
Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης, εκτός από τα προγράμματα του δήμου και της περιφέρειας, προϋπόθεση είναι και η ευαισθητοποίηση και συνεργασία των δημοτών ώστε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για επεμβάσεις στους δικούς τους χώρους. Τα μέτρα αυτά είναι:
• Έπειτα από βροχή θυμηθείτε να απομακρύνετε όλα τα στάσιμα νερά από την αυλή ή το μπαλκόνι σας για να αποτρέψετε την ανάπτυξη κουνουπιών.
• Προτιμάτε να ποτίζετε νωρίς το πρωί και όχι αργά το απόγευμα ώστε το πλεονάζον νερό να εξατμισθεί και να μη δημιουργούνται εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών.
Τέλος, πέραν των δράσεων από πλευράς δήμου και των μέτρων που θα πρέπει να παίρνουν οι κάτοικοι σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή αυξημένη όχληση σε κάποια περιοχή του δήμου μπορούν να επικοινωνούν με την εξειδικευμένη εταιρεία Οικοανάπτυξη που έχει την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών καταπολέμησης, στο τηλέφωνο 8001124424, προκειμένου να ελεγχθεί η περιοχή και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ή να αναφέρουν το γεγονός στο δήμο Θέρμης προκειμένου να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα.

Το πρόγραμμα κίνησης των ψεκασμών από σήμερα 6/7 μέχρι την Παρασκευή 10/7 έχει ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ           06/07   ΕΛΟΣ ΜΙΚΡΑΣ – ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ
ΤΡΙΤΗ                  07/07    ΕΛΟΣ ΜΙΚΡΑΣ – ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ           09/07   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, ΠΛΑΓΙΑΡΙ, ΚΑΡΔΙΑ, ΜΕΣΗΜΕΡΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   10/07    ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΡΜΗ ΤΡΙΑΔΙ

 

 

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window