Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Πριν από τις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση του Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα για την καταπολέμηση του δάκου που θα εφαρμοστεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης του Δήμου Θέρμης η κατανομή του απαραίτητου ποσού στις Περιφέρειες έχει ήδη γίνει, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες δακοκτονίας.
Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται και η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τον καθορισμό του αριθμού του εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις θέσεις: τομεάρχες γεωπόνοι και λοιπό βοηθητικό προσωπικό, που θα προσληφθεί για τις ανάγκες του προγράμματος.

Έως το τέλος Φεβρουαρίου άλλωστε, αναμένεται και η τροπολογία του άρθρου 44 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47) προκειμένου οι περιφερειακές ενότητες, για το τρέχον έτος 2019, να έχουν την δυνατότητα να αναθέτουν, εάν παραστεί ανάγκη, την εκτέλεση των εργασιών δακοκτονίας στους προσωρινούς μειοδότες, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών κατά παρέκκλιση του προβλεπόμενου νομικού πλαισίου, για λόγους δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι αφορούν στην ομαλή και έγκαιρη διεξαγωγή του προγράμματος δακοκτονίας.
Οι Περιφερειακές Ενότητες μπορούν άμεσα να ξεκινήσουν τις διαδικασίες που απαιτούνται για το πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2019. Δηλαδή την έναρξη των διαδικασιών διενέργειας σχετικών διαγωνισμών για την ανάδειξη εργολάβων εφαρμογής ψεκασμών, παγιδοθεσίας, ή τον ορισμό προσωπικού. Ώστε να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 16/4/2019. Έτσι, το πρόγραμμα της δακοκτονίας να μπορεί να ξεκινήσει τις εφαρμογές του από τις αρχές Μαΐου.
Οι αγρότες του Δήμου Θέρμης για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης και στο τηλέφωνο 2396330032.


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window