ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Συγχωνευμένο Νομικό Πρόσωπο του Ν. 3463/2006

 ΣΚΟΠΟΙ:

Α. Παιδική  και βρεφονηπιακή  μέριμνα

Εφαρμογή πολιτικών και συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας με :

 • Τη λειτουργία βρεφικών και παιδικών σταθμών, αποκεντρωμένων σε όλη την έκταση του δήμου Θέρμης.
 • Την ανάπτυξη και υποστήριξη της Προσχολικής Αγωγής που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κάθε ηλικίας.
 • Την υλοποίηση δράσεων καθημερινής φύλαξης, δημιουργικής απασχόλησης, φροντίδας, διατροφής, διαπαιδαγώγησης και ψυχαγωγίας βρεφών και νηπίων, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 • Την ανάπτυξη ειδικών παιδαγωγικών προγραμμάτων περιβάλλοντος, κυκλοφοριακής αγωγής, διατροφής, μουσικής προπαιδείας, κλπ. καθώς επίσης και την απόκτηση ειδικών γνώσεων και ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νηπίων (συναισθηματική, κοινωνική, νοητική, σωματική).
 • Την τακτή ιατρική παρακολούθηση των, φιλοξενούμενων στους σταθμούς, νηπίων για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση παιδικών ασθενειών.
 • Την εξάλειψη διαφορών που προκύπτουν από το μορφωτικό, κοινωνικό και πολυπολιτισμικό επίπεδο και περιβάλλον των γονέων και των παιδιών.
 • Την ενημέρωση και συνεργασία με τους γονείς σε θέματα εφαρμοζόμενων προγραμμάτων, προόδου και ιδιαίτερων συμπεριφορών των παιδιών, για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος διαπαιδαγώγησής τους.
 • Τη βοήθεια στα παιδιά προσχολικής ηλικίας για την προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον, για την κοινωνικοποίηση και συναντίληψη κοινών δράσεων και συλλογικών εργασιών.
 • Την ανάπτυξη προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής.
 • Την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και συμμετοχή των γονέων σε θέματα αγωγής, διαπαιδαγώγησης και σχέσεων με τα παιδιά τους στις προσχολικές ηλικίες
 • Την ανάπτυξη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.

 Β.  Κοινωνική  Προστασία και Αλληλεγγύη

Ανάπτυξη και σχεδιασμός πολιτικών και δράσεων που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, προστασία και αλληλεγγύη, με στόχο την προστασία και φροντίδα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, με τη  :

 • Τη λειτουργία κέντρων ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
 • Την ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική φροντίδα, φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, επιμόρφωση και δημιουργική απασχόληση της τρίτης ηλικίας
 • Τη λειτουργία αποκεντρωμένων εντευκτηρίων της τρίτης ηλικίας
 • Την υλοποίηση προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», Κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, Κέντρων ημερήσιας φροντίδας, κέντρων διημέρευσης, για όλες τις κοινωνικές ομάδες
 • Τη λειτουργία του κοινωνικού πρατηρίου
 • Τη μέριμνα για τη στήριξη απόρων, αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών
 • Τη λειτουργία κέντρου υποστηρικτικών υπηρεσιών και ψυχοκοινωνικής στήριξης
 • Τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη  μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων και στην υποστήριξη ατόμων με αναπηρία και ειδικές ανάγκες
 • Την ανάπτυξη προγραμμάτων καθώς και συμβουλευτικής στήριξης για θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων
 • Την υποστήριξη των δράσεων που αφορούν στη νεολαία του δήμου
 • Την ανάπτυξη δράσεων για τη μείωση και την αποτροπή του αποκλεισμού όλων των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και της τρίτης ηλικίας, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου
 • Τη ενημέρωση και τη συνεργασία της κοινωνίας και των σχετικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και των ηλικιωμένων
 • Την ανάπτυξη δράσεων για την πρόληψη της παραβατικότητας
 • Την υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας σχετικά με τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και την Τρίτη ηλικία

Στους σκοπούς του ΝΠΔΔ περιλαμβάνονται επίσης :

Ø      Η ανάπτυξη εθνικών και διεθνών συνεργασιών και η συμμετοχή σε δίκτυα κοινωνικής και προνοιακής πολιτικής των ΟΤΑ και φορέων της ΤΑ

Ø      Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, του  Internet και άλλων ηλεκτρονικών δικτύων για τους σκοπούς του ΝΠΔΔ.

Ø      Η ανάληψη πρωτοβουλιών, η υποστήριξη ενεργειών συμμετοχής, η υλοποίηση, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η διάδοση προγραμμάτων, εθνικών ή της E.Ε.

Ø      Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας για την ανάπτυξη της περιοχής του δήμου Θέρμης στους παραπάνω τομείς.

Τα «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» λειτουργούν τα παρακάτω κοινωνικά προγράμματα:

1. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΟΜΗ 1-ΔΔ ΘΕΡΜΗΣ – ΤΡΙΑΔΙΟΥ & ΔΟΜΗ 2-Δ.Δ.Ν.ΡΥΣΙΟΥ – Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

2. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΟΜΗ ΜΙΚΡΑΣ

3. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ»

4. (Μ.Φ.Π.Α.Φ.) ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΙΣΗΣ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ «ΦΩΛΙΤΣΑ»

5.«ΓΛΥΚΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ» ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ,

6.«ΝΟΤΕΣ ΣΤΟΡΓΗΣ» ΒΝΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ,

7. «ΓΡΑΦΕΙΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

8.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ «ΣΤΗΡΙΖΩ»

9. ΘΕΡΙΝΗ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΠΑΙΔΙΩΝ

10.ΚΔΑΠ  & ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ

11. ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. 105/2017 ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης», αποτελούμενο από τους :

 1. Μωραϊτης Αργύριος με αναπληρώτρια την Παπαδάκη Αθηνά
 2. Αγγέλου Γεώργιος με αναπληρώτρια τη Βουτσά Μαριαλένα
 3. Αποστόλου Στυλιανός με αναπληρωτή τον Κουγιουμτζίδη Κων/νο
 4.  Βογιατζής Δημήτριος με αναπληρωτή τον Λαγό Νικόλαο
 5. Κούτρη Ευαγγελία με αναπληρωτή τον Λιάντα Δημήτριο
 6. Χατζηδημητρίου Φανή με αναπληρωτή τον Σαμαρά Σωκράτη
 7. Πράτανος Απόστολος με αναπληρωτή τον Ιωσηφίδη Ιωάννη
 8. Γραικός Κων/νος με αναπληρωτή τον Φάσσα Χρήστο
 9. Τριανταφυλλίδου Ιωάννα με αναπληρωτή τον Μαλικά Ευριπίδη(Δάκη)
 10. Βιολιτζής Ανδρέας με αναπληρώτρια την Μπιζέρα Πηνελόπη
 11. Συντάκη Ελένη με αναπληρώτρια την Ψειράκη Μαρία
 12.  Ταβουλάρης Αθανάσιος με αναπληρωτή τον Χατζάγα Παναγιώτη
 13. Χρυσοστομίδου Όλγα με αναπληρώτρια την Χατζηαντωνίου Αργυρώ
 14. Λαζαρίδης Ηλίας με αναπληρώτρια την  Ματζερίδου Μαρία 
 15. Κίνη Μαρία με αναπληρώτρια την Χατζηκώστα Ελευθερία

Διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Τριλόφου, Πλατεία Δημαρχείου, Τρίλοφος

τηλ.:2392.330213,214 // e-mail:kkpf@thermi.gov.gr

Δείτε εδώ: Για περισσότερες πληροφορίες

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window