Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης  Αποχέτευσης Θέρμης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητας της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980, «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των ν. 3463/2006 και του ν. 3852/2010.

Σκοπός της επιχείρησης είναι η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, η διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς της.

Στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), με την υπ’ αριθμ. 199/2019 απόφαση του Δ.Σ., το  Διοικητικό Συμβούλιο είναι:

 1. Ζελιλίδη Δαμιανό ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Πονερίδη Παναγιώτη
 2. Καρκατζίνο Νικόλαο με αναπληρωτή τον Κουγιουμτζίδη Κωνσταντίνο
 3.  Γαντά Σπυρίδωνα με αναπληρώτρια την Κούτρη Ευαγγελία
 4. Χατζηδημητρίου Φανή με αναπληρωτή τον Βογιατζή Δημήτριο
 5. Παπαδάκη Αθηνά με αναπληρωτή τον Μωραϊτη Αργύριο
 6.  Ιωσηφίδη Ιωάννη με αναπληρώτρια την Τσιφτελίδου Άννα
 7. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη (Μαριάννα) με αναπληρώτρια την κα Τριανταφυλλίδου Ιωάννα
 8. Δημητρίου Δημήτριο με αναπληρώτρια την Νικολαΐδου Αναστασία
 9.  Σαραφιανό Χρήστο με αναπληρωτή του τον Λιόλιο Αντώνιο
 10.  Καρκαλή Μαρία με αναπληρωτή τον Τσόχα Κυριάκο
 11. Κουσουλή Γεώργιο με αναπληρωτή τον Νταλακούδη Δημήτριο

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση: Μακρυγιάννη 15Α, 57001, Θέρμη

τηλ: 2310460530, fax: 2310460531

deyak@thermi.gov.gr

http://www.deya-thermis.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window