Ανακοινώσεις, Διαβούλευση, Ενημέρωση|

Παρατείνεται ο χρόνος υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τόσο για τη συμμετοχή πολιτών του Δήμου Θέρμης, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (εγγεγραμμένοι στους δημοτικούς καταλόγους καθώς και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 76 του Ν.3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»), λόγω λήξης της θητείας των μελών της επιτροπής όσο και για τους συλλογικούς φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν, μέχρι την Τετάρτη 10/1/2018.

Στις επιστολές που ακολουθούν υπάρχουν όλες οι σχετικές πληροφορίες.

Νέα πρόσκληση για συμμετοχή φορέων στη Δ.Ε.Δ

Νέα πρόσκληση για συμμετοχή πολιτών στη Δ.Ε.Δ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο