Ανακοινώσεις, Διαβούλευση, Ενημέρωση|

dimotiki_epitropi_diavouleusisΆμεσα πρόκειται vα συγκροτηθεί εκ νέου η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Θέρμης, καθώς, μετά από 2,5 χρόνια, έληξε η θητεία της παρούσας. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 76 του Ν.3852 (“Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”), στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συμμετέχουν φορείς της τοπικής κοινωνίας με εκπρόσωπό τους καθώς και δημότες.
Μετά από τις αριθ. πρωτ. 43610 και 43611/30-11-2017 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπροσώπων φορέων και δημοτών για τη συγκρότηση της νέας επιτροπής -καθώς και δύο συνεχείς παρατάσεις-, παρουσιάσθηκε αδυναμία συγκέντρωσης του βασικού αριθμού των εκπροσώπων των φορέων γι’ αυτό με την υπ’ αριθμ.78/2018 απόφαση του Δ.Σ, αλλάζει ο αριθμός των μελών και συγκεκριμένα ο συνολικός αριθμός των μελών θα είναι 30, εκ των οποίων 20 μέλη φορέων και 9 μέλη, δημότες.

Για το λόγο αυτό, όσοι δημότες επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εγγράφως μέχρι και την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 στη γραμματεία της επιτροπής αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail, φαξ). Επίσης, όσοι φορείς της τοπικής κοινωνίας ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην επιτροπή διαβούλευσης παρακαλούνται να το δηλώσουν εγγράφως στη γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζοντας έναν εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του και αποστέλλοντας τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail, φαξ) μέχρι την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018. Στην περίπτωση που το ενδιαφέρον των συλλόγων και των πολιτών είναι μεγαλύτερο από τις προβλεπόμενες θέσεις, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

Στοιχεία επικοινωνίας γραμματείας:τηλ. 2313300.746,-5, fax: 2310464.421, e-mail: public-news@thermi.gov.gr.

Επιστολή φορέων – 2018

Επιστολή πολιτών – 2018


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window