Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

 

Νέα παρέμβαση προς τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) έκανε ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος, μετά τις νέες διακοπές ηλεκτροδότησης στις περιοχές Κάτω Σχολαρίου, Τριλόφου, Καρδίας και Πλαγιαρίου οι οποίες σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, εξ αιτίας των οποίων, πέραν της μεγάλης ταλαιπωρίας την οποία υφίστανται οι καταναλωτές, προκλήθηκαν ξανά βλάβες σε επαγγελματικές και οικιακές ηλεκτρικές συσκευές.

Ο δήμαρχος Θέρμης επικοινώνησε με τον νέο επικεφαλής του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή Μακεδονίας Θράκης ζητώντας να γίνει άμεσα συνάντηση προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στο σοβαρό αυτό πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί τις συγκεκριμένες περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Νοεμβρίου, όταν και πάλι είχαν σημειωθεί αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος, ο δήμαρχος Θέρμης είχε στείλει επιστολή διαμαρτυρίας προς τους επικεφαλής του ΔΕΔΔΗΕ στην οποία τόνιζε ότι “τον τελευταίο μήνα παρατηρούνται συχνές και πολύωρες, μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος οι οποίες δημιουργούν σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των κατοίκων και στην οικονομική ζωή της περιοχής, προκαλώντας εκτός από την ταλαιπωρία, σημαντικές ζημίες σε εξοπλισμούς καταστημάτων, οικιακές συσκευές κ.λπ., αλλά και κίνδυνο απώλειας ζωής, αφού υπάρχουν πολίτες που εξαρτώνται από μηχανήματα ζωτικής σημασίας, όπως για παράδειγμα συσκευές υποστήριξης της αναπνευστικής λειτουργίας”.


Στην ίδια επιστολή ο κ. Παπαδόπουλος ζητούσε από τον ΔΕΔΔΗΕ έγγραφη ενημέρωση για τους λόγους που προκαλούν τις συνεχείς διακοπές ηλεκτροδότησης, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύει να προχωρήσει η εταιρεία ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα. Παράλληλα, σε δήλωσή του σημείωνε ότι “ο δήμος απαιτεί να πληροφορηθεί ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα το οποίο προκαλεί αυτές τις αλλεπάλληλες πολύωρες διακοπές. Εάν υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του συστήματος, με τη δημιουργία υποσταθμού στην περιοχή, εμείς είμαστε πρόθυμοι να παραχωρήσουμε τον αναγκαίο χώρο. Γι’ αυτό ζητάμε συνάντηση με τον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση”.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Προκειμένου ο καταναλωτής να διεκδικήσει αποζημίωση για καταστροφή ηλεκτρικών συσκευών, εφόσον αυτές προήλθαν από τη διακοπή της ηλεκτροδότησης θα πρέπει εντός το πολύ δέκα (10) εργάσιμων ημερών από το συμβάν, να υποβάλει αίτηση αποζημίωσης στο τοπικό γραφείο του ΔΕΔΔΗΕ, από το οποίο εξυπηρετείται το ακίνητό του.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ:

εφόσον διαπιστωθεί ευθύνη υπαλλήλων ή υπηρεσιών μας από σχετικές πράξεις ή παραλείψεις τους, σας αποζημιώνουμε με χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου κρίνεται κατά περίπτωση και αναλόγως της ζημίας σας.

ειδικότερα, εφόσον η βλάβη των συσκευών σας οφείλεται σε τυχαία βλάβη του ουδετέρου αγωγού του δικτύου χαμηλής τάσης σάς χορηγούμε, αναλόγως της ζημίας σας, χρηματικό ποσό έως 600 € ανεξαρτήτως τύπου παροχής.

Για την καταβολή της αποζημίωσης ή του χρηματικού ποσού θα πρέπει:

να υποβάλετε έγκαιρα την παραπάνω αίτηση αποζημίωσης.

να θέσετε στη διάθεσή μας, εφόσον σας ζητηθεί, τις συσκευές ή τον εξοπλισμό που έχει υποστεί βλάβη, για έλεγχο πριν από την επισκευή τους.

να θέσετε στη διάθεσή μας, όταν σας ζητηθεί, παραστατικά ηλεκτρολογικού συνεργείου τεκμηρίωσης της βλάβης και του κόστους επισκευής ή αντικατάστασης των συσκευών με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών (τιμολόγια κ.λπ.).

να υπογράψετε Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της αποζημίωσης ή του χρηματικού ποσού που σας χορηγούμε.

Ο ΔΕΔΔΗΕ αποφασίζει επί των αιτήσεων αποζημίωσης εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους, προστιθέμενου του χρόνου τυχόν καθυστέρησης από πλευράς σας για την υποβολή στοιχείων που σας ζητούνται. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησής σας, σας καταβάλλει χρηματικό ποσό, εντός ενός μηνός από την απόφαση επί της αίτησης.

Σημειώνεται ότι δεν χορηγείται αποζημίωση για βλάβες ηλεκτρικών συσκευών που οφείλονται σε τυχαίες βλάβες υλικών του δικτύου, πλην τυχαίας βλάβης του ουδετέρου αγωγού του δικτύου χαμηλής τάσης, καθώς και για βλάβες συσκευών που δεν συσχετίζονται, χρονικά ή με βάση την τοπολογία του δικτύου, με συμβάν του δικτύου. Επίσης δεν χορηγείται αποζημίωση για βλάβη μη οφειλόμενη σε υπαιτιότητα υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ ή συνεργαζόμενων εργολάβων, από σχετικές πράξεις ή παραλείψεις τους, ούτε σε λόγους ανωτέρας βίας.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο