Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Μια νέα διαδικασία συγκρότησης Συμβουλίου Νέων με καινοτόμο οργανωτική δομή ξεκινά στον Δήμο Θέρμης. Το Συμβούλιο Νέων θα συγκροτηθεί και θα λειτουργήσει στη βάση ενός καινοτόμου μοντέλου, που είναι γνωστό ως κοινωνιοκρατία (sociocracy), και το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας στο πλαίσιο ενός δημοτικού θεσμού. Στόχος είναι ενίσχυση της έκφρασης και της ενεργού συμμετοχής των νέων, αλλά και της ενεργοποίησής τους σε τοπικό επίπεδο μέσα από μια ουσιαστική δημοκρατική διαδικασία, που βασίζεται σε κύκλους συναίνεσης και συνευθύνης και προκρίνει την ισοτιμία ανάμεσα στις κοινότητες του Δήμου.

Η πολιτική απόφαση να συγκροτηθεί το Συμβούλιο Νέων πάρθηκε με την παρακίνηση του Δημάρχου Θέρμης, Θεόδωρου Παπαδόπουλου, ο οποίος δήλωσε «Στόχος μας είναι η ενεργός συμμετοχή των νέων στα κοινά. Και αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με δράσεις και πράξεις που οι ίδιοι θα αποφασίζουν, σε τομείς που τους αφορούν. Είμαστε βέβαιοι ότι οι νέοι του δήμου μας θα αναλάβουν δράση για θέματα και ζητήματα που τους αφορούν με συνέργειες, εξωστρέφεια και διαβούλευση».

Για την οργανωτική δομή του Συμβουλίου Νέων του δήμου Θέρμης, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δρ. Γιώργου Κουλαουζίδη, και με τη υποστήριξη του Αντιδημάρχου Παιδείας, κ. Στυλιανού Αποστόλου, επιλέχθηκε η καινοτόμος προσέγγιση της κοινωνιοκρατίας που έχει ως στόχο να ενισχύσει την ενεργό συμμετοχή, προκρίνοντας την ισότιμη μεταχείριση των κοινοτήτων του δήμου, την ανατροφοδότηση, την αυτό-οργάνωση και την επικοινωνία. Για να προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου, ο Δήμος Θέρμης μετά από εισήγηση των στελεχών του αρμόδιου Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Δήμου, που ηγείται της όλης προσπάθειας από υπηρεσιακής πλευράς, προχώρησε σε συμφωνία με το Εργαστήρι Χωρίς Σύνορα μια κοινωνικής επιχείρησης της πόλης μας με πιστοποιημένη εμπειρία στην εφαρμογή της κοινωνιοκρατίας και των εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης. Ο Δρ. Γιώργος Κουλαουζίδης δήλωσε: «Η δημιουργία του Συμβουλίου έχει ως όραμα την ενδυνάμωση και τη χειραφέτηση της νεολαίας. Μέσω θεματικών εργαστηρίων και κύκλων μάθησης οι νέοι του Δήμου Θέρμης θα βιώσουν την ουσιαστική δημοκρατία, θα μετασχηματιστούν σε ενεργούς πολίτες και τελικά με την δράση τους θα διαμορφώσουν τις τοπικές κοινωνίες, στην Πόλη που Μαθαίνει. Η δράση αυτή συνάδει με τις δραστηριότητες που έχουν προταθεί από το δίκτυο των Πόλεων που Μαθαίνουν για την ανάπτυξη της ενεργού πολιτειότητας».

Για την εφαρμογή του μοντέλου το οποίο ως παράδειγμα παρουσιάζεται παρακάτω έχει, ήδη, συσταθεί ομάδα εφαρμογής (κύκλος εφαρμογής) η οποία συνεδριάζει συνεχώς – και τελευταία με τηλεδιάσκεψη – για να καταλήξει στο οργανόγραμμα εκείνο που θα ταιριάξει καλύτερα τις αρχές της κοινωνιοκρατίας με τη δημιουργία του Συμβουλίου Νέων στον δήμο Θέρμης. Σύμφωνα με το μοντέλο που βρίσκεται σε επεξεργασία, σε κάθε κοινότητα του δήμου Θέρμης στην οποία λειτουργεί τοπικό συμβούλιο ή έχει εκπρόσωπο κοινότητας, θα δημιουργηθεί Ομάδα Νέων Κοινότητας.

Η Ομάδα Νέων Κοινότητας που θα είναι και ο λειτουργικός πυρήνας της νέας οργανωτικής δομής (π.χ. Ομάδα Νέων Κοινότητας Αγίου Αντωνίου ή Ομάδα Νέων Κοινότητας Καρδίας, κ.λπ.) θα αποτελείται από νέους και νέες, ηλικίας 15-29 ετών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον συγκρότησης μιας τέτοιου είδους νεανικής συλλογικότητας με σκοπό την προσωπική και συλλογική ανάπτυξη της νεολαίας του τόπου κατοικίας τους. Κάθε ομάδα νέων κοινότητας θα έχει τη δυνατότητα της δικής της οργάνωσης με βάση τα τοπικά ενδιαφέροντα αλλά και τη δυναμική της. Ωστόσο, σε κάθε ομάδα θα λειτουργεί ένας συντονιστής ή μία συντονίστρια, που εκ περιτροπής (π.χ. ανά έτος ή και ανά εξάμηνο) θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας της ομάδας (των συνεδριάσεων κ.λπ.). Κάθε ομάδα νέων επίσης θα υποδεικνύει εκπροσώπους οι οποίοι θα απαρτίζουν το Γενικό Συμβούλιο Νέων δήμου Θέρμης.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο