Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

χιονιαΣτο πλαίσιο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης την περασμένη Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017, συζητήθηκε ως κατεπείγον το θέμα της έκτακτης  επιχορήγησης από το αποθεματικό του δήμου,  των σχολικών επιτροπών Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης.  

Συγκεκριμένα το δηµοτικό συµβούλιο αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία την έκτακτη επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών του Δήμου Θέρμης με το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ ,  30.000 ευρώ για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλα 30.000,00€ για τη Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν και να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν λόγω του ισχυρού παγετού και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε όλη την έκταση του Δήμου.

Η  δέσμευση της συγκεκριμένης πίστωσης και η κατανοµή του ποσού στις σχολικές επιτροπές έχει ήδη πραγματοποιηθεί, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο για  την άμεση αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν στις 67 σχολικές µονάδες του δήμου μας με την πρόσφατη θεομηνία.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window