Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Τροπολογία κατέθηκε στη Βουλή, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης των πολιτών από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με βιντεοκλήση σε μία ειδική πλατφόρμα (myKEPIive.gov.gr) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης με την ειδικότερη διαδικασία εξ αποστάσεως ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων. Όλα δε τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης, αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να ρυθμιστούν με σχετική υπουργική απόφαση.
Αξίζει να σημειωθεί πως στην αιτιολογική έκθεση και τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 3, θεσπίζεται ένας νέος τρόπος εξυπηρέτησης των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των ΚΕΠ με βιντεοκλήση σε ειδική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Στόχος της ρύθμισης είναι η διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία σε δημόσιες υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο