Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΤΔ1)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΤΔ4Α)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΜΕ(ΤΔ4Β)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΤΔ6.2.Α)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΤΔ6.2.Β)

scan 1 texn.

scan 2 texn.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΤΔ2)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΕΣ_5-1(ΤΔ5.1)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΕΣ_5-2(ΤΔ5.2)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ_5-3(ΤΔ5.3)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΤΔ6.1)

ΤΕΠΕΠ(ΤΔ3)

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ -1

ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ -2

 

Υ.Γ

Η ανάρτηση των τευχών στην ιστοσελίδα του Δήμου μας έγινε προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων

σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ αρ. 26/4-11-2011 (ΑΔΑ   45ΒΣ1-Ψ3Ξ)

Σε κάθε περίπτωση τα έντυπα θεωρημένα τεύχη που βρίσκονται στην υπηρεσία μας είναι τα αυθεντικά και  αυτά που υπερισχύουν έναντι των άλλων.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window