Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΤΔ1)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΤΔ4Α)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΜΕ(ΤΔ4Β)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΤΔ6.2.Α)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΤΔ6.2.Β)

scan 1 texn.

scan 2 texn.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΤΔ2)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΕΣ_5-1(ΤΔ5.1)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΕΣ_5-2(ΤΔ5.2)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ_5-3(ΤΔ5.3)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΤΔ6.1)

ΤΕΠΕΠ(ΤΔ3)

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ -1

ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ -2

 

Υ.Γ

Η ανάρτηση των τευχών στην ιστοσελίδα του Δήμου μας έγινε προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων

σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ αρ. 26/4-11-2011 (ΑΔΑ   45ΒΣ1-Ψ3Ξ)

Σε κάθε περίπτωση τα έντυπα θεωρημένα τεύχη που βρίσκονται στην υπηρεσία μας είναι τα αυθεντικά και  αυτά που υπερισχύουν έναντι των άλλων.

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window