Ενημέρωση, Δελτία Τύπου|

Στη διενέργεια διαγωνισμού για τη διάθεση υποτροφιών σε δύο προπτυχιακά προγράμματα του, προχωρά το Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Θα διεξαχθεί –με φυσική (για το Ν. Θεσσαλονίκης) ή διαδικτυακή παρουσία- το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022 στις 11 το πρωί.

 

Συγκεκριμένα, είναι διαθέσιμες:

 

Πληροφορίες και αιτήσεις γίνονται δεκτές στα τηλέφωνα: 2310492848 και 2310492761

 

Η Περιβαλλοντική Επιστήμη είναι πολύπλευρο πεδίο έρευνας που εστιάζει στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εδάφους, του νερού, του αέρα στη βιόσφαιρα και των ζωντανών οργανισμών της, μελετώντας τις δυναμικές αλληλεξαρτώμενες σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ αυτών των τεσσάρων συστατικών. Οι Περιβαλλοντικοί Επιστήμονες ερευνούν πώς οι συγκεκριμένες σχέσεις συντελούν στις περιβαλλοντικές αλλαγές σε διάφορες χωρικές και χρονικές κλίμακες αξιοποιώντας γνώσεις, έννοιες, δεδομένα, μοντέλα και μεθόδους που προέρχονται από διάφορους τομείς των φυσικών επιστημών. Η επιστήμη αυτή εξασφαλίζει άμεση απασχόληση σε περιβαλλοντικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους του τομείς της οικονομίας.

Το Ψηφιακό Μάρκετινγκ έχει αναδεχθεί σε βασική λειτουργία κάθε επιχείρησης. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι σπουδαστές θα διδαχθούν ένα ευρύ φάσμα εργαλείων ψηφιακού μάρκετινγκ και τεχνικών όπως Digital Analytics, Search Marketing: Content και SEO & PPC και Mobile και Social Marketing. Το πρόγραμμα σπουδών δίνει έμφαση σε όσα θεωρούνται σημαντικά για την επόμενη πενταετία όπως Digital Marketing, Branding, Marketing Communications, Global και International Marketing, PR και Corporate Reputation, ενώ οι σπουδαστές θα μπορούν να αναπτύξουν ή ενισχύσουν τις ικανότητές τους μέσω της συμμετοχής σε διαφημιστικές εκστρατείες πραγματικών επιχειρήσεων.

Να σημειωθεί ότι το Perrotis College προσφέρει προπτυχιακές (Bachelor of Science) και μεταπτυχιακές σπουδές (Master of Science) πιστοποιημένες από το Cardiff Metropolitan University και αναγνωρισμένες από το ελληνικό κράτος ως προς την επαγγελματική ισοδυναμία. Η φοίτηση είναι τριετής για τα προγράμματα B.Sc. και διετής για τα προγράμματα M.Sc.. Η διδασκαλία πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα. Το μοναδικό campus του δίνει τη δυνατότητα σε σπουδαστική ζωή παρόμοια με αυτή που προσφέρουν τα πανεπιστήμια στην Ευρώπη και στην Αμερική. Επιστημονικά εργαστήρια με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τους ανοιχτούς χώρους που αποτελούν ζωντανά εργαστήρια θεωρίας και πράξης, εγγυώνται ένα επίπεδο σπουδών αντάξιο ιδρυμάτων του εξωτερικού!

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο