Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις|

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019 μπορούν να εγγράφονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του τόπου κατοικίας τους οι Ευρωπαίοι Πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα και επιθυμούν να ψηφίσουν ή να θέσουν υποψηφιότητα στις αυτοδιοικητικές (Δήμοι – Περιφέρειες) καθώς και στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών στις εκλογές του Μαΐου 2019 θα ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στη χώρα μας, χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας.

Στις ευρωεκλογές οι πολίτες της Ένωσης μπορούν να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα είτε στο κράτος μέλος καταγωγής είτε στο κράτος μέλος κατοικίας. Δεν είναι επιτρεπτό όμως να ψηφίσουν περισσότερο από μία φορά κατά τις ίδιες εκλογές.
Στην ειδική περίπτωση που Ευρωπαίοι πολίτες θα επιλέξουν να ψηφίσουν συνδυασμούς ή υποψηφίους του κράτους μέλους καταγωγής τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στην Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας τους στην Ελλάδα.
Σημειώνεται ότι στις προσεχείς εκλογές του Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών θα ψηφίσουν για πρώτη φορά και οι πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πολίτες της Ένωσης που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις αυτοδιοικητικές εκλογές στην Ελλάδα, οφείλουν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου του τόπου κατοικίας τους. Η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2019 .

Για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, οι πολίτες της Ένωσης οφείλουν να προσέλθουν στο δήμο της κατοικίας τους προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο), προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση – δήλωση εγγραφής. Τα στοιχεία των πολιτών της Ένωσης αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο των δίμηνων αναθεωρήσεων, προκειμένου να ενσωματωθούν στην κεντρική βάση δεδομένων. Επίσης, τα στοιχεία τους αποστέλλονται μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών στο κράτος μέλος καταγωγής τους, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο διπλοψηφίας.  Δείτε το σχετικό έγγραφο


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window