Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της “Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Σχολαρίου ΔΕ Μίκρας Δήμου Θέρμης ΠΕ Θεσσαλονίκης”
Έως και τις 2 Σεπτεμβρίου μπορούν να διατυπώνουν, γραπτώς, τις απόψεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της “Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Σχολαρίου ΔΕ Μίκρας Δήμου Θέρμης”, υποκατηγορία Α2, ομάδα 4η με α/α 19.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. http://www.pkm.gov.gr/Για τον πολίτη-Δικαιολογητικά Υπηρεσιών- Περιφερειακό Συμβούλιο και Μητροπολιτική Επιτροπή.
Το σχετικό τεύχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτημένο στο Ηλεκτρονικο Περιβαλλοντικό Μητρώο.
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης.
Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.- Τηλ.: 2313 – 309 357).
Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι η Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσ/νίκης (26ης Οκτωβρίου 64, τηλ 2313325552).ΔΕΥΑ Θέρμης – ΕΕΛ οικισμού Σχολαρίου Δ. Θέρμης – Διαβ. & ανακ._signed-2


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο