Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

KYMA SARAKINOSΟ ιδιαίτερος προβληματισμός που αναπτύχθηκε τα τελευταία δύο χρόνια στο Δήμο Θέρμης, στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής Δια βίου Μάθησης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης, γέννησε μια καινοτόμο ιδέα ,το ΚΥ.ΜΑ ή αλλιώς Κύκλοι Μάθησης Δήμου Θέρμης . Πρόκειται για μία ομάδα ειδικών τόσο στην εκπαίδευση ενηλίκων όσο και σε ειδικά επιστημονικά πεδία, που συναντήθηκαν και αποφάσισαν να δημιουργήσουν την Ομάδα Εθελοντών Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Δήμου Θέρμης . Το ΚΥ.ΜΑ , μέσα από τα επιμορφωτικά προγράμματα που θα προτείνει για υλοποίηση, μεθοδολογικά   υιοθετεί  τις παρακάτω  γενικές παραδοχές:

  • Η ελκυστικότητα και η αποτελεσματικότητα κάθε προγράμματος κρίνεται σε σημαντικό βαθμό από τη γενικότερη καλλιέργεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία των εκπαιδευτών ενηλίκων, στην προσωπικότητα, τις μορφωτικές τους ανάγκες και τη διευκόλυνση του κριτικού στοχασμού και αναστοχασμού στις ομάδες μάθησης. Με όσα προαναφέρθηκαν δεν παραγνωρίζεται η πλήρης και σε βάθος γνώση του θεματικού πεδίου που αναλαμβάνει να υποστηρίξει διδακτικά.
  • Είναι επιβεβλημένη η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην επιλογή του προτεινόμενου θεματικού πλαισίου και η συνεπής και καθοριστική η εμπλοκή τους στο σχεδιασμό των στόχων, του περιεχομένου και των εκπαιδευτικών ενός προσυμφωνημένο αριθμού επιμορφωτικών συναντήσεων. Έτσι αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι την ευθύνη για την πορεία της μάθησης τους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματά της. Να σημειωθεί πως η συμμετοχή των εκπαιδευομένων στα επιμορφωτικά προγράμματα θα είναι δωρεάν .
  • Όλα όσα προαναφέρθηκαν απαιτούν άριστη νοητική και συναισθηματική προετοιμασία των εκπαιδευτών και μέγιστο βαθμό αποδοχής και δέσμευσης των εκπαιδευομένων. Αυτή τη εναλλακτική προσέγγιση σχεδιασμού , οργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στον πυρήνα της φιλοσοφίας της έχει ως αφετηρία τους εκπαιδευόμενους .
  • Σε αυτή την αρχική φάση προτείνονται ως γενικό πλαίσιο οργάνωσης, από την άποψη του περιεχομένου, έξι (6) Θεματικά πλαίσια: Ενεργός πολίτης, Νέες τεχνολογίες, Φύση και τη διατροφή, Ανθρώπινες σχέσεις, Εκπαίδευση  και συμμετοχική μάθηση των Ενηλίκων, Συμβουλευτική σταδιοδρομίας και διαχείριση καριέρας των ενηλίκων.

Μάλιστα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ο Δήμος Θέρμης θα δημοσιοποιήσει ενδεικτική περιγραφή κάθε θεματικού πλαισίου μέσω της ιστοσελίδας του. Τα παραπάνω θεματικά πλαίσια είναι δυναμικά και άρα σε κάθε περίπτωση  , και με την εμπειρία που θα συσσωρεύεται , μπορεί και πρέπει να αναπροσαρμόζονται και να επικαιροποιούνται. Στο τέλος της πρώτης ενημερωτικής φάσης θα αναρτηθούν τόσο ερωτηματολόγια έρευνας προτιμήσεων των εκπαιδευομένων όσο και αντίστοιχα έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέους εθελοντές εκπαιδευτές/τριες  . Για περισσότερες πληροφορίες οι δημότες μας μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο κ. Αθανάσιο Σαρακίνο στο τηλέφωνο 6977401373 ή στο e-mail: ksarakinos21@yahoo.gr


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window