Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου για την Κυκλική Οικονομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου της αγροδιατροφής “SinCE-AFC” (Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG EUROPE. Η συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020, διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης όπου συμμετείχαν ως εκπρόσωποι του δήμου Θέρμης ο κ. Αθανάσιος Σαρακίνος καθώς και στελέχη του τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης, έγινε αναφορά σε επιλεγμένες καλές πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας και συζητήθηκε το θέμα της επίδρασης της πανδημίας COVID-19 στον κλάδο της αγροδιατροφής τέθηκε ως θέμα συζήτησης στους συμμετέχοντες.

Ειδικότερα, η 3η καλή πρακτική που αναδείχθηκε στην ΠΕριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά το έργο “Social Plate” και το “One Stop Liaison Office”, η «Οικοτεχνία Γρόπαλης» παρουσιάστηκε από την εκπρόσωπο της επιχείρησης Αικατερίνη Γρόπαλη.
Στο δεύτερο σκέλος της συνάντησης η εκπρόσωπος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας Χρυσάνθη Κισκίνη παρουσίασε τους στόχους και τις δράσεις για την κυκλική οικονομία που απαρτίζουν το ολοκληρωμένο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε επίσης το νέο Σχέδιο Δράσης Κυκλικής οικονομίας που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον εκπρόσωπο του Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Απόστολο Μαλαμάκη. Τέλος, παρουσιάστηκε από την εκπρόσωπο της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Βασιλική Παπαδοπούλου το ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε, στο πλαίσιο του έργου SinCE-AFC, για τη διερεύνηση των αναγκών και των απόψεων των εμπλεκόμενων φορέων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του έργου για την κυκλική οικονομία στην αγροδιατροφή.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκτός των προαναφερθέντων, εκπρόσωποι από τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Θέρμης και Πυλαίας-Χορτιάτη, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Ελλάδος, το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Συνεταιρισμό Γιαννιτσών και την Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας.

Ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με τις δυνατότητες και τις προοπτικές των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Αγροδιατροφικό τομέα σε σχέση με την κυκλική οικονομία και γύρω από άλλες καλές πρακτικές που θα μπορούσαν να εντοπιστούν και να αναδειχθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Τοπική Ομάδα Υποστήριξης θα συνέρχεται κάθε έξι μήνες, κατά τη διάρκεια της Α΄ φάσης του έργου SinCE-AFC (τρία έτη).


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο