1493372206501

Δείτε αγγελίες εργασίας

Όλα τα νέα του γραφείου καταχωρούνται στο παραπάνω Link
Το Γραφείο Απασχόλησης αποτελεί μια υπηρεσία του Δήμου Θέρμης με κύρια μεριμνά την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου, την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Ξεκίνησε να λειτουργεί το Φεβρουάριο του 2001. Απευθύνεται στους ανέργους που επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας , σε εργαζόμενους που επιθυμούν μια αλλαγή στην εργασία τους και σε νέους που θέλουν έγκυρη πληροφόρηση σε ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού και απασχόλησης.

Επίσης συνεργάζεται με εργοδότες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό ή ζητούν πληροφόρηση για προγράμματα επιδότησης εργασίας , επιμόρφωσης προσωπικού, κλπ.

Βασικές λειτουργίες του γραφείου.

Η παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης (έντυπη, ηλεκτρονική ή προφορική)  προς τους ανέργους με στόχο την ενημέρωση τους για:

 • την αξιοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης και κατάρτισης που υπάρχουν στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα
 • την κατάσταση της αγοράς εργασίας, από πλευράς ζήτησης ειδικοτήτων, αναπτυξιακών κατευθύνσεων και δημιουργίας νέων παραγωγικών μονάδων
 • τα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, απασχόλησης και αυταπασχόλησης
 • τους όρους και τις προϋποθέσεις, για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
 • την πλέον πρόσφορη διαδικασία, για την εξεύρεση εργασίας
 • τους όρους και τις προϋποθέσεις της επιδοματικής πολιτικής
 • την ενθάρρυνσή τους να συνδεθούν και πληροφορηθούν, σχετικά με τις ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης
 • την καθοδήγησή τους, για τις απαραίτητες ενέργειες και τον τρόπο πρόσβασής τους στις αρμόδιες Δημόσιες υπηρεσίες (πχ ΟΑΕΔ)

Σχετικά με τις επιχειρήσεις οι υπηρεσίες του γραφείου αφορούν κυρίως:

 • την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας που προκύπτουν μέσα από το μητρώο ανέργων που διαθέτει το γραφείο
 • την ενημέρωση για την κατάσταση της αγοράς εργασίας  για τις αναπτυξιακές δυνατότητες και κατευθύνσεις, τους αναπτυξιακούς νόμους
 • τις δυνατότητες αξιοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης, επιμόρφωσης και απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. ή άλλων φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού φορέα
 • τα κοινοτικά προγράμματα βελτίωσης της ανταγωνιστικής θέσης των ΜΜΕ
 • τις κοινοτικές δράσεις ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού

Παράλληλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση άρθρων σχετικά με την αγορά εργασίας στον τοπικό τύπο.
Διάχυση της πληροφόρησης σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου μας.
Επισκέψεις σε επιχειρήσεις της περιοχή μας για προώθηση των υπηρεσιών του γραφείου.
Οργάνωση ημερίδων ενημέρωσης σε τοπικό επίπεδο.
Συνεργασία με τις υπόλοιπες κοινωνικές Δομές του Δήμου αλλά και τις ευρύτερης περιοχής , καθώς και με φορείς απασχόλησης και κατάρτισης.
Τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων επισκεπτών και επιχειρήσεων.
Σύνταξη και απολογισμού πεπραγμένων σε ετήσια βάση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Χαϊδευτός Αστέριος – Σύμβουλος Απασχόλησης

Διεύθυνση: 2ο χλμ Θέρμης – Τριαδίου , Κτίριο Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Θέρμης.

Ημέρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή
Ώρες λειτουργίας: 08-00 –14:00 – Συναντήσεις κατόπιν ραντεβού από 09:00  έως 13:00

Τηλέφωνο: 2313300738 , Viber: 6974390281
Email: geae.dimosthermis@gmail.com

Facebook/Linkedin: ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window