Διακηρύξεις, Χωρίς κατηγορία|

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΣΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΣΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ 2

ΣΧΕΔΙΟ 3

ΣΧΕΔΙΟ 4

ΣΧΕΔΙΟ 5

ΣΧΕΔΙΟ 1

Η ανάρτηση των τευχών στην ιστοσελίδα του Δήμου μας έγινε προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένωνσύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ αρ. 26/4-11-2011 (ΑΔΑ   45ΒΣ1-Ψ3Ξ)Σε κάθε περίπτωση τα έντυπα θεωρημένα τεύχη που βρίσκονται στην υπηρεσία μας είναι τα αυθεντικά και  αυτά που υπερισχύουν έναντι των άλλων.

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window