Διακηρύξεις, Χωρίς κατηγορία|

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΣΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΣΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ 2

ΣΧΕΔΙΟ 3

ΣΧΕΔΙΟ 4

ΣΧΕΔΙΟ 5

ΣΧΕΔΙΟ 1

Η ανάρτηση των τευχών στην ιστοσελίδα του Δήμου μας έγινε προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένωνσύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ αρ. 26/4-11-2011 (ΑΔΑ   45ΒΣ1-Ψ3Ξ)Σε κάθε περίπτωση τα έντυπα θεωρημένα τεύχη που βρίσκονται στην υπηρεσία μας είναι τα αυθεντικά και  αυτά που υπερισχύουν έναντι των άλλων.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window