ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013

 

 

«Ανοιχτά πρωτόκολλα και εργαλεία για την εκπαίδευση και κατάρτιση των εθελοντικών οργανώσεων στον τομέα της πολιτικής προστασίας και της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (δασικές πυρκαγιές) σε Ελλάδα και Βουλγαρία (OUTLAND)»

 

OUTLAND Περίληψη

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window