Ανακοινώσεις, Γραφείο Απασχόλησης - Αγγελίες Εργασίας|

                                                                       Δελτίο  Τύπου
Η AΡΩΓΗ ΑΜΚΕ απόλυτα συνεπής στις δεσμεύσεις της να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας, ανακοινώνει –
επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π. 1.202/2/2013) στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν έως πέντε μήνες (5) και όχι περάν της 31/12/2013, Δεκαπέντε (15) ημερήσιοι φύλακες, Νυκτοφύλακας (1) Νυχτοφύλακες, στην 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
Η ανακοίνωση της ΚΟΧ.Π. 1.202/2/ 2013 θα υπάρχει αναρτημένη:
–   στην ιστοσελίδα (www.arogiamke.gr) και στα γραφεία του Δικαιούχου.
– σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του δήμου όπου υλοποιείται το πρόγραμμα
– σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της περιφερειακής ενότητας στην οποία υλοποιείται το πρόγραμμα
– Στα γραφεία της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
– στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας τομέα Πολιτισμού (http://ep.culture.gr).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 19/07/2013 και τελειώνει στις 28/07/2013 (καταληκτική ημερομηνία).


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window