Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, η διαδικασία υποβολής των ενστάσεων στην εξισωτική ξεκίνησε στις 10 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019. Όπως είναι γνωστό οι ενστάσεις υποβάλλονται από αγρότες οι οποίοι δεν πληρώθηκαν την εξισωτική αποζημίωση στις 21 Δεκεμβρίου 2018, καθώς «μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν για την πληρωμή των συγκεκριμένων ενισχύσεων, εντοπίστηκαν ευρήματα που επηρέασαν μερικά ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων.


Αναλυτικά από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε προέκυψε :
– 4.296 δικαιούχους με μη τεκμηρίωση ιδιοκτησίας για το σύνολο ή μέρος των αγροτεμαχίων που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – Αίτηση πληρωμής για το Μ13 έτους 2018 σε σχέση με τα στοιχεία που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε. Τα εν λόγω αγροτεμάχια εξαιρέθηκαν από τον υπολογισμό της δικαιούμενης ενίσχυσης, μέχρι την ταυτοποίησή τους.

– 1.092 δικαιούχους των οποίων τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση ενίσχυσης Αίτηση πληρωμής για το Μ13 έτους 2018 δεν ταυτοποιήθηκαν με τα αντίστοιχα του τραπεζικού ιδρύματος.

– 446 δικαιούχους για τους οποίους εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού καθόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήματος από το Υπουργείο Οικονομικών.

– 555 δικαιούχους για επανέλεγχο του προβλεπόμενου κριτηρίου επιλεξιμότητας ως προς την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα, σε σχέση με τα στοιχεία που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε.

Όσοι αγρότες εμπίπτουν στις προαναφερόμενες περιπτώσεις θα πρέπει το αργότερο έως σήμερα Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής ένστασης ώστε να μη χάσουν το δικαίωμα πληρωμής των συγκεκριμένων ενισχύσεων.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window