Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Εμπλουτίζεται ο κατάλογος των υπηρεσιών και των διοικητικών διαδικασιών οι οποίες μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Στις ήδη υπάρχουσες προστίθεται πλέον και η «Έκδοση/Ανανέωση/αντικατάσταση (λόγω απώλειας) του δελτίου ελεύθερης εισόδου, τριετούς διάρκειας, σε οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο».

Η σχετική Κοινή Απόφαση τωνυπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού & Αθλητισμού δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χθες 21η Ιουλίου (Φ.Ε.Κ. Β’ 3021/21.7.2020). Με την ίδια ΚΥΑ καθορίστηκε το έντυπο το οποίο αντιστοιχεί στην όλη διαδικασία και είναι αυτό που θα χρησιμοποιείται από τα ΚΕΠ και τις καθ’ ύλην αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες ή ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. Επίσης στην ΚΥΑ περιγράφονται αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία δικαιούχων για την έκδοση των δελτίων.
Για την ανανέωση του δελτίου, πέραν των κατά περίπτωση δικαιολογητικών τα οποία περιγράφονται στην ΚΥΑ, απαιτείται και η προσκόμιση του δελτίου που έχει λήξει. Για αντικατάσταση λόγω απώλειας απαιτείται πέραν των κατά περίπτωση δικαιολογητικών και υπεύθυνη δήλωση για την απώλεια του δελτίου ελεύθερης εισόδου (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση Νο5).

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ:

KEP_ALLAGES nea yphresia


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο