Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Παρατείνεται η παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών με τη δημοσίευση της ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3088/24.07.2020 τ. Β’), για την εξειδίκευση των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν.4508/2017.
Εν δυνάμει δικαιούχοι είναι πλέον και όσοι καταναλωτές έχουν αποσυνδεθεί έως τις 30.04.2020 από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, και δεν έχουν λάβει το ειδικό επίδομα με προηγούμενη όμοια αίτησή τους καθώς το ειδικό βοήθημα παρέχεται εφάπαξ κατ΄εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.
Στη σχετική αίτηση  που και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599/1986, περιλαμβάνονται και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση των αιτημάτων από την αρμόδια Επιτροπή.
Έντυπα αιτήσεων μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθεύονται από τα Δημοτικά Καταστήματα των Βασιλικών και Τριλόφου καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Θέρμης.
Για κάθε πληροφορία και την κατάθεση των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται :
στο Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Εθελοντισμού
Βίκτωρος Ουγκό 4, Τ.Κ. 570 01, (επέκταση Θέρμης)
τηλέφωνο 2313 300 730 ΑΙΤΗΣΗ-2020.pdf

Δικαιολογητικά
1) Δήλωση Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών
2) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό) τελευταίου φορολογικού έτους όλων των
μελών
3) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών
4) Δήλωση στοιχείων ακινήτων δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης έτους
5) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
6) Άτομα που συνοικούν: Ενήλικες: Ανήλικοι: ΑμεΑ: Άτομα με
μηχανική υποστήριξη:_______________
7) Γνωστοποίηση πιστοποίησης αναπηρίας επιτροπής ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ (δικαιούχου ή μέλους που συνοικεί
μαζί του)
8) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα/Νοσοκομείου για την ανάγκη κατ΄οίκον μηχανικής υποστήριξης σε
ισχύ (δικαιούχου ή μέλους που συνοικεί μαζί του)
9) Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης μεταβολής των παραπάνω (σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων των
ανωτέρω δικαιολογητικών μετά την έκδοσή τους


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο