Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Ένα νέο συντριβάνι, πολύ μεγαλύτερων διαστάσεων από εκείνο που τοποθετήθηκε αρχικά, συμβάλει τις τελευταίες ημέρες στη σωστή οξυγόνωση του νερού, αλλά και τη γενικότερη προσπάθεια για την εξυγίανση των νερών της λίμνης στο Φράγμα Θέρμης.

Όπως είναι γνωστό, στα ύδατα της λίμνης του φράγματος Θέρμης, έχει εφαρμοστεί η μεθόδος της βιοενίσχυσης, η οποία βελτίωσε τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Με τη μέθοδο της “Βιοενίσχυσης” επετεύχθει και η μείωση του ρυπαντικού φορτίου των υδάτων, η βελτίωση της διαύγειας των υδάτων με μείωση της θολότητας και η βελτίωση βασικών παραμέτρων ποιότητας των υδάτων (οργανικό φορτίο, αιωρούμενα στερεά). Πρόκειται για μία Καινοτόμο τεχνολογία και το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Μάρτιο ως τον Ιούλιο του 2018. Μικροοργανισμοί, μη παθογόνοι, μη ζωικής προέλευσης, προκύπτουν από βακτηριδιακή καλλιέργεια με αποτέλεσμα:

να ευνοούν και να επιταχύνουν το ρυθμό βιοδιάσπασης του οργανικού φορτίου
• να συνεισφέρουν στη μείωση της θολότητας βελτιώνοντας τη διαύγεια του ύδατος
• να συνεισφέρουν στην αποτροπή εμφάνισης του φαινομένου του ευτροφισμού

Με τη εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου, παρατηρήθηκε ότι η ποιότητα των επιφανειακών νερών και των δύο λιμνών έχει βελτιωθεί αισθητά από την αρχή της εφαρμογής της μεθόδου της βιοενίσχυσης. Το COD μειώθηκε κατά 53{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} και 52{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} για την πρώτη και τη δεύτερη λίμνη αντίστοιχα, ενώ το BOD κατά 89{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} και 80{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}. Τα ολικά αιωρούμενα στερεά επίσης μειώθηκαν κατά 68 και 61{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} αντίστοιχα για τις δύο λίμνες και αναλόγως η θολερότητα των υδάτων των λιμνών μειώθηκε κατά 60 και 65{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}. Για το ολικό άζωτο και φώσφορο οι συγκεντρώσεις ήταν ήδη χαμηλές πριν την εφαρμογή, ενώ η βιοενίσχυση δεν άσκησε καμία αρνητική επιρροή.
Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πρασίνου- Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Στέλιο Γκιζάρη, “από τις δειγματοληψίες και τις αντίστοιχες αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν, η εφαρμογή της βιοενίσχυσης στο φράγμα της Θέρμης κρίνεται αποτελεσματική, αναφορικά με την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων των λιμνών. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία αν ληφθούν υπ’ όψη οι εναλλασσόμενες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής”.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο