Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Επιτροπή δια βίου μάθησης, Κέντρα δια βίου μάθησης|

epitropi dia viouΔιάφορες προτάσεις όπως την ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αλλά και τη σύνταξη ενός μητρώου εθελοντών εκπαιδευτών για την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού πλαισίου σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης ενηλίκων διαμόρφωσε και προωθεί η Επιτροπή δια Βίου Μάθησης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συγκροτήθηκε με την 230/215/9-6-2015 απόφασή του. Οι προκαταρκτικές ενέργειες συγκρότησης της Επιτροπής απαίτησαν αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθούν και η 1η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 05-02-2016. Με την 4η συνεδρίασή της, στις 23-06-2016, η Επιτροπή ολοκλήρωσε το πρώτον κύκλο εργασιών της, στη διάρκεια του οποίου, λειτουργώντας ανοικτά και συλλογικά, επεξεργάστηκε προτάσεις και προχώρησε σε αποφάσεις για τα εξής θέματα:

  1. Συνέταξε και ενέκρινε κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας,
  2. Συγκρότησε μόνιμες και θεματικές ομάδες έργου,
  3. Συνέταξε Υπόμνημα τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας ίδρυσης στον Δήμο Θέρμης Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ενταγμένο στο δίκτυο των Κέντρων του Υπουργείου Παιδείας, και
  4. Συνέταξε Μητρώο Εθελοντών Επιμορφωτών Ενηλίκων, το οποίο θα είναι βάση της ανάπτυξης στον Δήμο Θέρμης ενός νέου και εναλλακτικού πλαισίου που θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί σε τοπικό επίπεδο προγράμματα Επιμόρφωσης Ενηλίκων με στοχευμένο περιεχόμενο. Η νέα προσέγγιση θα χρησιμοποιεί καινοτόμο μεθοδολογία υλοποίησης επιμορφωτικών κύκλων μάθησης έχοντας στο επίκεντρο πάντα τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τους προβληματισμούς των ενδιαφερομένων πολιτών.

Η Επιτροπή θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη διάδοση και συμπλήρωση της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μητρώου Εθελοντών Επιμορφωτών Ενηλίκων. Καλεί όλους όσοι θεωρούν θετική τη δράση αυτή να διαδώσουν την ιδέα συμπληρώνοντας την αίτηση, η οποία βρίσκεται στη διάθεσή τους εδώ. Τη συμπληρωμένη φόρμα μπορούν να αποστείλουν στο paideia@thermi.gov.gr. Περισσότερες λεπτομέρειες για την πρωτοβουλία αυτή θα έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι από το εισαγωγικό σημείωμα που  συνοδεύει τη φόρμα.
Τέλος, ενημερωτικά στοιχεία για τη λειτουργία της Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης του δήμου Θέρμης (συγκρότηση, κανονισμός, ημερήσιες διατάξεις, πρακτικά, παραδοτέα των θεματικών και ομάδων έργου) θα αναρτώνται στο εξής στην ιστοσελίδα του δήμου.

Πληροφορίες για το Μητρώο Εθελοντών-Επιμορφωτών

Μητρώο εθελοντών εκπαιδευτών


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο