Έργα|

Ένα έργο που θα εξασφαλίσει την επάρκεια ποιοτικού νερού για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου δημοπρατήθηκε πρόσφατα από τον Δήμο Θέρμης. Πρόκειται για το έργο “Αξιοποίηση της γεώτρησης στη θέση “Συναδού” και κατασκευή αγωγού σύνδεσης με το Κοτρώνι – H/M”, συνολικού προϋπολογισμού 315.000,00€, το οποίο πραγματοποιείται με σκοπό την εξασφάλιση και την μεταφορά νερού κατάλληλης ποιότητας και ποσότητας προς την ενδιάμεση δεξαμενή ρύθμισης και στη συνέχεια τη δεξαμενή αποθήκευσης στο “Κοτρώνι”.  Το έργο που αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας Θράκης 2007-2013».

Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη προβλέπεται η κατασκευή αντλιοστασίου στη γεώτρηση που θα περιλαμβάνει το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα, τους ηλεκτρικούς πίνακες και τις υδραυλικές, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και αυτοματισμούς.

Επίσης προβλέπεται η κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού, συνολικού μήκους 2944 μ. περίπου, που θα μεταφέρει το νερό της γεώτρησης στην ενδιάμεση δεξαμενή εξισορρόπησης στη θέση “Ανδρόνι”. Για τη σωστή του λειτουργία κατά μήκος της διαδρομής του καταθλιπτικού αγωγού θα κατασκευαστούν, σε κατάλληλες θέσεις, δύο φρεάτια δικλείδων ελέγχου και εκκένωσης, δύο φρεάτια εκκένωσης καθώς και δύο φρεάτια αερεξαγωγού.

Τέλος, στη θέση “Ανδρόνι” θα κατασκευαστεί αντλιοστάσιο και ενδιάμεση ρυθμιστική δεξαμενή, η οποία θα περιλαμβάνει τον απαραίτητο εξοπλισμό (τις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και αυτοματισμούς).

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window