Ενημέρωση, Δελτία Τύπου|

Η λειτουργία των ΚΕΠ από τις 28/6/2021 έχει τροποποιηθεί ως εξής:
“Πολίτες οι οποίοι προσέρχονται στα ΚΕΠ χωρίς ραντεβού, εξυπηρετούνται για το σύνολο των διαδικασιών οι οποίες διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ. Η είσοδος εντός των ΚΕΠ πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ισχύοντα μέτρα προστασίας με ευθύνη των Προϊσταμένων τους, οι οποίοι προβαίνουν στις, κατά την κρίση τους, απαιτούμενες ενέργειες, με βάση τις χωρικές συνθήκες εκάστου ΚΕΠ, για τη διασπορά των πολιτών που βρίσκονται σε αναμονή, ώστε να μην υπάρχει παρατεταμένος συγχρωτισμός τόσο μεταξύ τους, όσο και στις θέσεις εργασίας των υπαλλήλων”.
Δείτε ακολούθως τι προβλέπεται αναλυτικά κατόπιν έκδοσης της ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842:

Εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία (1)

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο