Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Ο Δήμος Θέρμης ενημερώνει ότι την Πέμπτη 01/10/2020 από τις 16:30 και την Παρασκευή 02/10/2020  από τις 15:30, συνεδριάζουν η 13η και 15η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων  κατά των προσωρινών Κτηματολογικών, Πινάκων και Διαγραμμάτων της ανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου για την Κοινότητα του Τριλόφου, συγκεκριμένα θα εξεταστούν οι ενστάσεις που φαίνονται στους συνημμένους πίνακες παρακάτω. Όσοι ενιστάμενοι επιθυμούν, καλούνται να παραστούν, η συνεδρίαση της επιτροπής θα γίνει στο δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1 στον 2ο όροφο.

πίνακας:1/10/2020

πίνακας:2/10/2020

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Ο Δήμος Θέρμης ενημερώνει ότι την Πέμπτη 01/10/2020 στις 16:30 η 13 η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων κατά των προσωρινών Κτηματολογικών, Πινάκων και Διαγραμμάτων της ανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου για την Κοινότητα του Τριλόφου, θα εξετάσει τις ενστάσεις που φαίνονται στον συνημμένο πίνακα παρακάτω. Όσοι ενιστάμενοι επιθυμούν, καλούνται να παραστούν, η συνεδρίαση της επιτροπής θα γίνει στο δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1 στον 2ο όροφο. toixokolhsh4

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Ο Δήμος Θέρμης ενημερώνει ότι την Παρασκευή 02/10/2020 στις 17:00 η 15η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων κατά των προσωρινών Κτηματολογικών, Πινάκων και Διαγραμμάτων της ανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου για την Κοινότητα του Τριλόφου, θα εξετάσει τις ενστάσεις που φαίνονται στον συνημμένο πίνακα παρακάτω. Όσοι ενιστάμενοι επιθυμούν, καλούνται να παραστούν, η συνεδρίαση της επιτροπής θα γίνει στο δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1 στον 2ο όροφο.TOIXOKOLHSH_15HS


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο