Ανακοινώσεις|

Ο Δήμος Θέρμης ενημερώνει ότι την Πέμπτη 17/9/2020 στις 17:00 η 14η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων κατά των προσωρινών Κτηματολογικών, Πινάκων και Διαγραμμάτων της ανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου για την Κοινότητα του Τριλόφου, θα εξετάσει τις ενστάσεις που φαίνονται στον συνημμένο πίνακα παρακάτω. Όσοι ενιστάμενοι επιθυμούν, καλούνται να παραστούν, στη  συνεδρίαση της επιτροπής που θα γίνει στο δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1 στον 2ο όροφο. TOIXOKOLHSH_14HS


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο