Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

katolisthiseis_photoΕνημερωτική εκδήλωση για το φαινόμενο των κατολισθήσεων πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία του δήμου Θέρμης, στο Κάτω Σχολάρι.
Για τις ενέργειες που ανέπτυξε ο δήμος σχετικά με την αποκατάσταση της πληγείσας περιοχής και την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν ενημέρωσαν τους κατοίκους του οικισμού ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Α. Τσολάκης και ο τεχνικός γεωλόγος και μελετητής του έργου κ. Παπαδόπουλος.
Ο δήμαρχος Θέρμης αναφέρθηκε στην εξέλιξη του φαινομένου, τις ενέργειες του δήμου για την αντιμετώπιση της κατάστασης, καθώς και στην πρωτοβουλία του δήμου Θέρμης να ζητήσει την παραχώρηση της αρμοδιότητας για την εκπόνηση μελέτης και την εκτέλεση του έργου αλλά και την εξεύρεση χρηματοδότησης από το υπουργείο.

Ενέργειες του δήμου:
Οι ενέργειες που ανέπτυξε ο δήμος από τον Απρίλιο του 2015 που παρατηρήθηκε το φαινόμενο είναι:
29.4.2015          Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου: εντολή στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ανατεθούν οι μελέτες, να υποβληθεί αίτημα για χρηματοδότηση
5.5.2015            Αυτοψία στην περιοχή με εκπροσώπους της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας
5.5.2015            Αίτημα προς ΠΚΜ για κήρυξη περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
6.5.2015            Ανάθεση σύνταξης γνωμάτευσης με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (για Κ. Σχολάρι και Καρδία)
11.5.2015           Αίτημα προς ΠΚΜ για οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής
12.5.2015          Απόφαση κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
18.5.2015          Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015 για ανάθεση μελετών
22.5.2015         Υπογραφή συμφωνητικού για τη γνωμάτευση
26.5.2015         Κατάθεση γνωμάτευσης από τον μελετητή στον δήμο
1.6.2015            Αυτοψία με εκπροσώπους ΙΓΜΕ (Θεσσαλονίκη και Αθήνα) και ΥΑΣΒΕ
3.6.2015           Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ανάθεση μελετών (τοπογραφική Κ. Σχολαρίου και Καρδίας, γεωλογική, γεωτεχνική)
19.6.2015         Υπογραφή σύμβασης για ανάθεση μελετών (τοπογραφική, γεωλογική, γεωτεχνική), ημερομηνία παράδοσης 3.8.2015
14.7.2015         Παράδοση τοπογραφικής μελέτης
16.7.2015         Βεβαίωση περαίωσης και έγκριση της γνωμάτευσης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (καθυστέρηση λόγω προβλημάτων με την έγκριση νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση)
20.7.2015       Αίτημα για συμμετοχή σε σύσκεψη στον Δήμο Θέρμης εκπροσώπου του ΙΓΜΕ (Αθήνα)
22.7.2015       Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για παραλαβή της γνωμάτευσης
23.7.2015       Σύσκεψη στον Δήμο με ΥΑΣΒΕ, ΙΓΜΕ, μελετητές, για απόφαση είδους επεμβάσεων αποκατάστασης και αναχαίτισης του φαινομένου
27.7.2015       Παράδοση γεωλογικής μελέτης
29.7.2015      Αίτημα προς ΠΚΜ για παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
31.7.2015       Αυτοψία με εκπροσώπους της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας για εξέταση του αιτήματος παράτασης
3.8.2015         Συμπληρωματικά στοιχεία για την παράταση της κήρυξης σε έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας
3.8.2015         Παράδοση γεωτεχνικής μελέτης
12.8.2015       Απόφαση παράτασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
18.8.2015       Σύσκεψη στην ΠΚΜ, με αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσσαλονίκης και εκπροσώπους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων για συνεργασία στην εκπόνηση μελετών και εκτέλεση των έργων
18.8.2015      Αίτημα του Δήμου προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση για ανάθεση αρμοδιότητας μελέτης και κατασκευής των έργων στο ρέμα
19.8.2015     Επικοινωνία με σύμβουλο Υπουργού Υποδομών για χρηματοδότηση των έργων
25.8.2015    Αυτοψία με Δασάρχη και στελέχη του Δασαρχείου
26.8.2015    Ολοκλήρωση προεκτίμησης αμοιβής για ανάθεση μελετών εφαρμογής (υδραυλική, στατική, περιβαλλοντική, δασοτεχνική, οδοποιίας)
26.8.2015    Επικοινωνία με σύμβουλο Υπουργού Υποδομών για χρηματοδότηση των έργων

Λύσεις
Από την πλευρά του ο μελετητής του έργου παρουσίασε τις δύο λύσεις που προτείνονται για την αντιμετώπιση του φαινομένου.  Η πρώτη λύση περιλαμβάνει την επιχωμάτωση της περιοχής της κατολίσθησης και η δεύτερη λύση περιλαμβάνει αγκυρωμένη πασσαλοστοιχία.
Στη συνέχεια, το λόγο πήραν κάτοικοι και εκπρόσωποι φορέων του οικισμού, οι οποίοι εξέφρασαν τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους, καθώς και δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου που εξέφρασαν τις απόψεις τους. Τις ενστάσεις των γονέων του Νηπιαγωγείου για τη λειτουργία του σχολείου μέχρι την αντιμετώπιση του προβλήματος εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Παναγιώτης Χατζάγας. Ο κ. Χατζάγας ζήτησε μάλιστα την μεταφορά του σχολείου στο παλιό κτίριο μέχρι την επίλυση του προβλήματος.
Απαντώντας στους προβληματισμούς που τέθηκαν, τόσο ο δήμαρχος θέρμης, όσο και ο μελετητής του έργου ξεκαθάρισαν ότι δεν τίθεται κανένα θέμα ασφάλειας για τη λειτουργία του σχολείου, καθώς το φαινόμενο της κατολίσθησης δεν έχει πλήξει το οικόπεδό του. Μάλιστα ο μελετητής του έργου, επισήμανε ότι θα τοποθετηθεί ειδικός μηχανισμός στο κτίριο του σχολείου για την καταγραφή των γεωλογικών μεταβολών στην περιοχή και την έγκαιρη ενημέρωση ώστε να ληφθούν, αν χρειαστεί, τα κατάλληλα μέτρα.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window