Ανακοινώσεις|

Ο ΟΓΑ με έγγραφό του ενημερώνει σχετικά με την παράταση προθεσμίας πληρωμής στις ηλεκτρονικές ρυθμίσεις:
Σχετικά με την παράταση έως 29/7/2016 της προθεσμίας πληρωμής των δόσεων των Ηλεκτρονικών
Ρυθμίσεων (100 δόσεων, Πάγια, Νέα Αρχή) που έληγαν στις 30-06-2016 αναφέρουμε τα
παρακάτω.
1. Οι ασφαλισμένοι που ΔΕΝ εξόφλησαν τη Δόση μηνός Ιουνίου 2016 έως 30/06/2016 (με την
τυχόν ληξιπρόθεσμη δόση τους και την Τρέχουσα εισφορά Β΄εξαμήνου 2015), μπορούν με το ίδιο
ακριβώς έντυπο που εκτύπωσαν τον Ιούνιο 2016 να πληρώσουν το ακριβές ποσό που
αναγράφεται στο έντυπο έως 29/07/2016 χωρίς να χάσουν τη ρύθμιση.
Σε περίπτωση που δεν έχουν καταβάλει τη Δόση μηνός Ιουνίου, και δεν έχουν το έντυπο, μπορούν
να το εκτυπωσουν εκ νέου μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής www. oga.gr/ηλεκτρονικές
υπηρεσίες/υπηρεσίες προς το κοινο/εκτύπωση εντύπων ρυθμίσεων. Το έντυπο που θα εκτυπωθεί
εκ νέου θα φέρει ληκτική ημερομηνία πληρωμής 30/6/2016.
2. Η Δόση μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 θα απαιτηθεί μαζί με την Δόση μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
περί τα μέσα του μηνός Αυγούστου 2016, οπότε και θα είναι δυνατή η εκτύπωση των εντύπων
των δόσεων, με ληκτική ημερομηνία πληρωμής 31/08/2016.
3. Η παράταση ισχύει και για ασφαλισμένους που υπέβαλαν αίτηση για νέα ρύθμιση και είχαν
ληκτική ημερομηνία πληρωμής 1ης δόσης στις 30/6/2016.
4. Οι ασφαλισμένοι που υπέβαλαν αίτηση για ρύθμιση εντός του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 με
ληκτική ημερομηνία πληρωμής 1ης δόσης έως και την 29/06/2016 αλλά δεν πλήρωσαν, θα
εκπέσουν της ρύθμισης και θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης νέας ρύθμισης στο δεύτερο
δεκαπενθήμερο του Αυγούστου 2016.
5. Όσοι υποβάλλουν αίτηση για ένταξη σε νέα ρύθμιση εντός του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2016, θα ισχύει
η ληκτική ημερομηνία πληρωμής που αναγράφεται στο έντυπο καταβολής πρώτης δόσης.
6. Στην περίπτωση που ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ορισμένοι ασφαλισμένοι έχουν πληρώσει μέρος του
ποσού που απαιτήθηκε με την δόση μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (πχ. μόνο τη δόση Ιουνίου ή μόνο
την τρέχουσα εισφορά Β΄εξαμήνου 2015) προκειμένου να μην εκπέσουν της ρύθμισης μπορούν να
πληρώσουν το υπολειπόμενο της απαίτησης ποσό μέχρι 29/07/2016 με έντυπο ΚΜΠ639 το
οποίο θα τους χορηγήσετε.
7. Οι ασφαλισμένοι που κατέβαλαν μέχρι 30/06/2016 την Δόση Μηνός Ιουνίου 2016 με την
τρέχουσα εισφορά, θα εκτυπώσουν πλέον έντυπο καταβολής δόσης το μήνα Αύγουστο 2016 με
απαίτηση 2 δόσεων (Ιουλίου-Αυγούστου 2016).
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για τα παραπάνω τους ασφαλισμένους αρμοδιότητας της
Δημοτικής σας Ενότητας προκειμένου να μην απωλέσουν τη ρυθμισή τους.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window