Ενημέρωση, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την εξέλιξη της πορείας της μελέτης για τον Β’ Αναδασμό του αγροκτήματος των Βασιλικών έχουν ως εξής:

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 343783(2618)/02.07.2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κυρώθηκε ο Β’ Αναδασμός του αγροκτήματος Βασιλικών του Δήμου Θέρμης (ΦΕΚ 2834 Β’/13.07.2020). Έκτοτε υπάρχει διαρκής συνεργασία μεταξύ της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης, της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ» και του αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Β’ Αναδασμού Αγροκτήματος Βασιλικών της Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης και ΜΠΕ έργων αναδασμού», προκειμένου να γίνει η απαραίτητη μεταγραφή-καταχώριση των στοιχείων στο Κτηματολόγιο.


Η διαδικασία της μεταγραφής-καταχώρισης των στοιχείων είναι χρονοβόρα, ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις μεγάλου αριθμού ακινήτων, όπως αυτή του αγροκτήματος Βασιλικών, επειδή επέρχονται μαζικά και σε μεγάλη έκταση μεταβολές στα τεμάχια και στα δικαιώματα της περιοχής και απαιτείται πολύς χρόνος για τη χωρική μεταβολή και την απόδοση νέων ΚΑΕΚ σε κάθε τεμάχιο.
Προκειμένου να επιταχυνθεί η ανωτέρω διαδικασία, ο ανάδοχος της μελέτης, σε συνεργασία με την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ», έχει ήδη ολοκληρώσει την επεξεργασία των στοιχείων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Κτηματολογίου, και έχει παραδώσει τα απαιτούμενα ψηφιακά δεδομένα στην Υπηρεσία.
Η Διοίκηση του Δήμου Θέρμης αξιοποιεί κάθε μέσο και τρόπο για την επίσπευση των ανωτέρω διαδικασιών. Εκτιμάται, ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή.
Παράλληλα με τις ανωτέρω ενέργειες, το Τμήμα Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της ΠΚΜ εξέδωσε τους τίτλους κυριότητας των ιδιοκτητών του Β’ αναδασμού Βασιλικών. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας θα πρέπει να μεταγραφούν, με πρωτοβουλία του κάθε ιδιοκτήτη, στο Κτηματολόγιο. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για τη μεταγραφή των τίτλων ιδιοκτησίας αποτελεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταγραφής-καταχώρισης του συνόλου της μελέτης και η απόδοση νέων ΚΑΕΚ στα τεμάχια του αναδασμού.
Προς το παρόν και μέχρι να ολοκληρωθούν τα προαναφερόμενα, δεν είναι αξιοποιήσιμοι οι τίτλοι ιδιοκτησίας, για οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη. Ως εκ τούτου, η απονομή των τίτλων ιδιοκτησίας θα γίνει σε συνεργασία του Δήμου Θέρμης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη μεταγραφή τους.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο