Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

κατάλογοςΑπλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προβλέπει ο Ν.4442/2016. Το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης ενημερώνει ότι:
• στο πεδίο εφαρμογής του νόμου εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 καθώς και τα θέατρα και οι κινηματογράφοι. Τα κέντρα διασκέδασης, τα καταστήματα υπηρεσιών Internet και οι παιδότοποι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου.
• Σύμφωνα με το νόμο, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενημερώνουν εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας, την οποία προτίθενται να ασκήσουν μέσω της διαδικασίας της γνωστοποίησης. Ο όρος γνωστοποίηση σημαίνει την υποχρεωτική διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, την οποία προτίθεται να ασκήσει σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος (άρθρο 2 Ν.4442/16).


• Από τις 6 Ιουνίου 2017 η γνωστοποίηση για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση. Για το σκοπό αυτόν, απαιτείται βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι επιφορτισμένη με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση. (ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ)
• Ο φορέας που επιθυμεί να υποβάλει γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητάς του, εγγράφεται στο σύστημα μέσω των κωδικών που χρησιμοποιεί για την εισαγωγή στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisNet)
Οι άδειες λειτουργίας που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα παραμένουν σε ισχύ.
• Στην περίπτωση που μεταβληθεί μεταβληθεί στοιχείο της δραστηριότητας με βάση το οποίο χορηγήθηκε η άδεια, ο φορέας του καταστήματος υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τη διάταξη του άρθρου 28 Ν. 4442/16και εφεξής η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4442/16.

Περισσότερες πληροφορίες:
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Θέρμης
Κτίριο Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Θέρμης, 1ος όροφος
Τηλέφωνα 2310 478042 2310 478043


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο