Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Όπως γνωρίζετε ο Δήμος Θέρμης οφείλει να συγκροτήσει Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 76 του Ν.3852 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συμμετέχουν φορείς του Δήμου με εκπρόσωπό τους καθώς και δημότες. Συνολικά η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Θέρμης αποτελείται από 50 μέλη εκ των οποίων τα 37 είναι εκπρόσωποι τοπικών φορέων, συλλόγων και οργανώσεων.

Το Νοέμβριο του 2014 ο Δήμος προχώρησε σε πρόσκληση προς όλους τους φορείς του Δήμου και τελικά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα συγκεντρώθηκε ο προβλεπόμενος αριθμός εκπροσώπων, μολονότι δεν φάνηκε από όλους τους φορείς του Δήμου η αναμενόμενη προθυμία συμμετοχής. Στο Δημοτικό Συμβούλιο ωστόσο εκφράστηκε η άποψη ότι δεν ειδοποιήθηκαν όλοι οι φορείς του Δήμου. Κατά συνέπεια για να μην υπάρξει κανενός είδους αμφισβήτηση σχετικά με τη διαφάνεια στη διαδικασία πρόσκλησης για συμμετοχή στην συγκεκριμένη Επιτροπή, αποφασίσαμε να επαναλάβουμε τη διαδικασία.

Κατά συνέπεια, αν ένας φορέας ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη επιτροπή παρακαλούμε να μας αποστείλετε το ενδιαφέρον σας εγγράφως μέχρι και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου καθώς και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail, φαξ).

Στην περίπτωση που το ενδιαφέρον των συλλόγων είναι μεγαλύτερο από τις προβλεπόμενες θέσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο στη σχετική του συνεδρίαση θα αποφασίσει για την κατανομή των θέσεων στην επιτροπή.

Στοιχεία επικοινωνίας γραμματείας: τηλ. 2313.300.702, για την αποστολή δηλώσεων ενδιαφέροντος fax : 2310464.421,  e-mail : mayor@thermi.gov.gr


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window