Διακηρύξεις|

Περίληψη 48-16 ορθή 7ΓΒΣΩΡΣ-Ι3Ζ

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ [48-16]ΤΕΛ

Συγγραφή υποχρεώσεωνtel

ΤΕΥΔ_v1.0 48-16

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ

Στατικά glassart

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

Γ01

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Η01

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Θ01

ΘΕΡΜ01

Ε.Π01

Κ01

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

A2

A7

Η ανάρτηση των τευχών στην ιστοσελίδα του Δήμου έγινε προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένωνσύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ αρ. 26/4-11-2011 (ΑΔΑ 45ΒΣ1-Ψ3Ξ)Σε κάθε περίπτωση τα έντυπα θεωρημένα τεύχη που βρίσκονται στην υπηρεσία μας είναι τα αυθεντικά και αυτά που υπερισχύουν έναντι των άλλων.

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους
διαγωνιζόμενους, διατίθεται ηλεκτρονικά από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, κατόπιν υποβολής αίτησης χορήγησης στα emails texniko@thermi.gov.gr και m.eftaxia@thermi.gov.gr, μέχρι και την Δευτέρα 13/03/2017.
Δεν αναρτήθηκε το σύνολο των εγγράφων σύμβασης στην παρούσα διεύθυνση διαδικτύου, εξαιτίας του μεγάλου όγκου τους.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο, προκειμένου να σας αποσταλούν ηλεκτρονικά, τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window