Εκπαιδευτικό υλικό, Επιμόρφωση εργαζομένων|

Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες  πληροφορίες σχετικά με την πειθαρχική διαδικασία που εφαρμόζεται στον Δημόσιο Τομέα. Οι εισηγήσεις σχετίζονται με τα Διοικητικά μέτρα (Αυτοδίκαιη θέση σε αργία, δυνητική θέση σε αργία, αναστολή άσκησης καθηκόντων, πειθαρχικά όργανα, πειθαρχικά παραπτώματα),  με τις ενδικοφανείς προσφυγές ως μέσον επιτάχυνσης της Διοικητικής Δίκης και αναλύουν τον Ν.4057/12 περί Πειθαρχικής Διαδικασίας.

Το Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων

Πειθαρχική Διαδικασία

Η φυσιογνωμία και η Προοπτική της Διοικητικής Δικαιοσύνης

Αποτελεσματικότητα και Διαφάνεια στην Δημόσια Διοίκηση


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Εκπαιδευτικό υλικό, Επιμόρφωση εργαζομένων|

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό με θέμα

την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τους Πολίτες.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πολίτες – εκπαιδευτικό υλικό

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πολίτες- παρουσίαση


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window