Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

be a socialΕγκρίθηκε η πρόταση που  υπεβλήθη από τον  Δήμο Θέρμης, με τίτλο «Δράσεις καινοτόμου στήριξης και ενίσχυσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή» (ACTions for the SuppOrt and enhancement of  SocIAl entrepreneurship at Local level),  με ακρωνύμιο ACT SOCIAL  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.Η πρόταση εντάσσεται στον  Άξονα Προτεραιότητας 4: Διασυνοριακή περιοχή  χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και ειδικότερα στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9.c Παροχή υποστήριξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις.

KOINVNIKH EPIXEIRHMATIKOTHTA 3Στη συγκεκριμένη πρόταση ο Δήμος Θέρμης συμμετέχει ως επικεφαλής εταιρικού σχήματος μαζί με τους : Α. Association of South West Municipalities από τη Βουλγαρία και Β. AssociationEuniPartners επίσης από τη Βουλγαρία. Στόχος της πρότασης είναι η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας σε τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο μέσα από την υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων, τη διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και την εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών. Στο πλαίσιο εφαρμογής της πρόκειται να δημιουργηθεί μία Δομή Υποστήριξης της Κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ενώ θα ενισχυθεί και η επιτυχημένη πρακτική της υφιστάμενης δομής στήριξης ανέργων του Δήμου Θέρμης,  για την υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης της Κοινωνικής οικονομίας ευρείας κλίμακας: συμβουλευτική, εκπαίδευση, υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης, δικτύωση κοινωνικών επιχειρήσεων, δημοσιότητα και διάχυση της ιδέας της κοινωνικής οικονομίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧ 1Στη λειτουργία και τους σκοπούς των δομών που θα αναπτυχθούν και στις δύο πλευρές των συνόρων στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνονται ακόμη η πληροφόρηση, παρακίνηση και υποστήριξη της εκδήλωσης τοπικών εταιρικών σχημάτων, συλλογικού και αλληλέγγυου χαρακτήρα, για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών θερμοκοιτίδας ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας (χώροι κοινής χρήσης γραφείων, γραμματειακής, λογιστικής υποστήριξης, κλπ) και η ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, μέσω της προώθησης συμφωνιών συνεργασίας σε τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο μεταξύ των κοινωνικών Επιχειρήσεων.Να σημειωθεί τέλος πως η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης  ανέρχεται στα 650.000 €.

 

 

 

 

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window