Ανακοινώσεις, Γραφείο Απασχόλησης - Αγγελίες Εργασίας, Ενημέρωση|

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για παροχή δωρεάν υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας σε 230.000 ανασφάλιστους και ανέργους.

Επισκέψεις σε γιατρούς αλλά και εξετάσεις σε δημόσιες δομές θα μπορούν να πραγματοποιούν οι ανασφάλιστοι αλλά και όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα οικονομικής κάλυψης της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης.

Οι πολίτες αυτοί που θα φθάσουν τις 200.000 θα μπορούν μετά από αίτηση να παραλάβουν ένα εισιτήριο υγείας ( Health Voucher) το οποίο και θα τους δώσει τη δυνατότητα για δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας (Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας).

Ειδικότερα δικαιούχοι είναι:

-Όσοι ήταν άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης των οποίων οι κλάδοι υγείας υπάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και απώλεσαν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα.

– Το ατομικό εισόδημά τους, προκειμένου για άτομα που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Στην περίπτωση έγγαμων που υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, το άθροισμα των ατομικών εισοδημάτων των δυο συζύγων να μην υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ. Ως ατομικό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο ατομικό εισόδημα. Θα ληφθούν υπ’ όψιν τα στοιχεία του οικονομικού έτους 2012.

– Έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα ή την υπηκοότη α άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ, ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής. Οι αιτήσεις για το εισιτήριο θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο, στη διεύθυνση www.healthvoucher.gr

– Το κάθε αίτημα υποβάλλεται είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από τα πρόσωπα που δικαιούνται, ηλεκτρονικά ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη τη χώρα, με την βοήθεια των υπαλλήλων των Κέντρων.

– Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια, σύμφωνα με τις αποφάσεις ένταξης.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window