Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Στις 30 Ιουνίου 2020 λήγει η παράταση για τη δήλωση διόρθωσης των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων. Απαλλαγή από αναδρομικά πρόστιμα και προσαυξήσεις θα έχουν όσοι ιδιοκτήτες προσέλθουν στο δήμο μέχρι τότε και δηλώσουν ακίνητο που δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν ή διορθώσουν στοιχεία εσφαλμένα ως προς το εμβαδόν ή τη χρήση στοιχεία των ακινήτων τους.

Αναλυτικά, στις 16 Δεκεμβρίου 2019 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4647/2019 (ΦΕΚ 204 Α), το άρθρο 51 παρ. 2 του οποίου προβλέπει ότι όσοι υπόχρεοι καταβολής δημοτικών τελών και δημοτικού φόρου προσέλθουν στον Δήμο μέχρι την 30.6.2020 και δηλώσουν μη δηλωθέν ακίνητο ή διορθώσουν τα εσφαλμένα, ως προς το εμβαδόν ή/και τη χρήση, στοιχεία των ακινήτων τους, απαλλάσσονται από το πρόστιμο και τις προσαυξήσεις και επιβαρύνονται με τα δημοτικά τέλη και το δημοτικό φόρο, με βάση τα ορθά δεδομένα των ακινήτων τους, από 1ης Ιανουαρίου 2020. Λόγω της επιδημιολογικής κρίσης δόθηκε παράταση μέχρι την 30 Ιουνίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ, που θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. Η  Αίτηση υπέυθυνη δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο e-mail esoda@thermi.gov.gr. Εναλλακτικά μπορούν να επισκεφτούν την πλατφόρμα δήλωσης διόρθωσης τετραγωνικών ακινήτων https://tetragonika.govapp.gr/. Για εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από ραντεβού στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Θέρμης: 2ο χλμ. οδού Θέρμης-Τριαδίου, ΤΚ 57001, Θέρμη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2310-478010, 2310-478020.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Απαλλαγή από αναδρομικά πρόστιμα και προσαυξήσεις θα έχουν όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων προσέλθουν στο δήμο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 και δηλώσουν ακίνητο που δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν ή διορθώσουν στοιχεία εσφαλμένα ως προς το εμβαδόν ή τη χρήση στοιχεία των ακινήτων τους. Στις 16 Δεκεμβρίου 2019 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4647/2019 (ΦΕΚ 204 Α), το άρθρο 51 παρ. 2 του οποίου προβλέπει ότι
«2. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγουμένου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020.»
Με βάση την παραπάνω διάταξη, όσοι υπόχρεοι καταβολής δημοτικών τελών και δημοτικού φόρου προσέλθουν στον Δήμο μέχρι την 31.3.2020 και δηλώσουν μη δηλωθέν ακίνητο ή διορθώσουν τα εσφαλμένα, ως προς το εμβαδόν ή/και τη χρήση, στοιχεία των ακινήτων τους, απαλλάσσονται από το πρόστιμο και τις προσαυξήσεις και επιβαρύνονται με τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο, με βάση τα ορθά δεδομένα των ακινήτων τους, από 1ης Ιανουαρίου 2020.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, που θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.
Η Έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης υποβάλλεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Θέρμης: 2ο χλμ. οδού Θέρμης-Τριαδίου, ΤΚ 57001, ΘΕΡΜΗ, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, κατά τις ώρες 08:00-13:00.
Το Έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης διατίθεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, που θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2310-478010, 2310-478019, 2310-478022 και 2310-478023.
Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα αποστείλει σύντομα στους δήμους, όπως δεσμεύθηκε ο Υπουργός, τα στοιχεία των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9), προκειμένου να διενεργηθούν διασταυρώσεις, έλεγχοι και διορθώσεις.
Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης δεν διορθώσει τα στοιχεία του ακινήτου του, αξιοποιώντας την προαναφερθείσα ευεργετική διάταξη του ν. 4647/2019 μέχρι την 31η.3.2020, και από τον έλεγχο προκύψει απόκλιση μεταξύ των στοιχείων, και, συγκεκριμένα, σε περίπτωση που έχει δηλωθεί στον Δήμο για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών & φόρου μικρότερο εμβαδόν από αυτό που είναι δηλωμένο στο έντυπο Ε9, η αυτεπάγγελτη διόρθωση που θα διενεργήσει η Υπηρεσία θα συνοδεύεται από προσαυξήσεις και πρόστιμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο