Διακηρύξεις|

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προηγμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης διαχείρισης δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Θέρμης»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window