Ενημέρωση, Διακηρύξεις|

Η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Θέρμης προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΓΕΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ.

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Θέρμης( Βίκτωρ. Ουγκώ 4, Θέρμη) στις 25-1-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή .
Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για εννέα (9) έτη. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη ( ΑΔΑ: ΩΜ5ΘΟΚΔΔ-ΣΥ2) είναι
διαθέσιμα στο γραφείο της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, στην επέκταση Θέρμης (Βικτ. Ουγκώ 4 ), στο τηλέφωνο 2313-300764 (αρμόδια υπάλληλος:Τσανούκα Πηνελόπη) ή

στο email:schoolb@thermi.gov.gr.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο