Διακηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης διακηρύττει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του υπ’αριθμ. 491 δημοτικού αγροτεμαχίου Κοινότητας Αγ.Αντωνίου, για γεωργική χρήση και για τέσσερα (4) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Οι όροι της Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αριθμ. 74/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ -6Υ9ΓΩΡΣ-ΑΞ4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛ.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – 64Β2ΩΡΣ-ΝΓΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ 74-2021 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΗ

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window