Διακηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης διακηρύττει πλειοδοτική, φανερή, προφορική και επαναληπτική δημοπρασία για την εκμετάλλευση του κυλικείου του ΚΑΠΗ Ταγαράδων για 4 χρόνια.

Οι όροι της διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αριθμ.80/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 65ΜΞΩΡΣ-76Υ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ρ9ΦΟΩΡΣ-ΛΙ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ 802023 (ΑΑ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΗ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window