Διακηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης διακηρύττει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των κυλικείων των ΚΑΠΗ Αγ.Παρασκευής, Αγ.Αντωνίου, Κ.Σχολαρίου και Μονοπήγαδου, του Δήμου Θέρμης, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Οι όροι της διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αριθμ. 189/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 189-2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΗ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window