Διακηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης διακηρύττει πλειοδοτική, φανερή και προφορική Δημοπρασία για την εκμίσθωση του Υπόγειου Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων στην Πλατεία Παραμάνα της Κοινότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης για δώδεκα (12) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αριθμ. 47/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ(ΑΔΑ)

47-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window